Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

COVID-19
Na spodnji povezavi lahko organizatorji šahovskih prireditev in aktivnosti najdete podrobnejša navodila za izvedbo aktivnosti skladno s priporočili NIJZ: Navodila za izvedbo šahovskih aktivnosti skladno s priporočili NIJZ (PDF).
Novice

22. januar 2021

Chess king cup

Shanghai Small World Chess klub prireja 'Chess king cup’ chess.com U08, U10, U15 in OPEN turnirske serije. Prvi turnir bo v ponedeljek, 25. 1., drugi turnir bo v torek, 26. 1. in tretji turnir v sredo, 27. 1. Vsak dan se bodo turnirji začeli ob 11h dopoldan, vsak dan se bo igralo 5 krogov, tempo bo bil 10 minut + 5 sekund na potezo. Nastop so že potrdili poleg kitajskih igralcev tudi igralci iz Hrvaške, Južne Afrike, Tajske, Filipinov, Indije in Egipta. Turnirsko povabilo dobite na šahovskem blogu Žige Volfa: https://www.chess.com/sl/blog/Ziga87/chess-king-cup-turnirska-serija Vabljeni vsi, ki takrat nimate šolskih/študijskih ali delovnih obveznosti.

...

22. januar 2021

Vpis v razvid strokovno usposobljenih delavcev v športu

Ponovno pozivamo k vpisu v razvid vse strokovno izobražene ali usposobljene delavce, ki želijo delati v športu (šahu). POSTOPEK VPISA V RAZVID Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport. Predlog se vloži na predpisanem obrazcu MIZŠ: - PDF: obrazec-pdf - DOC: obrazec-doc Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (velja za strokovno izobražene delavce); listino o doseženi izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu), saj za strokovno usposobljenega delavca veljajo naslednji pogoji: 1) da je star najmanj 18 let; 2) da ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 3) da ima strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1); diplomo o usposobljenosti (velja za strokovno usposobljene delavce). Vloge morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma mail: gp.mizs@gov.si. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA IN VPIS V RAZVID Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu. Zakon o športu v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa, da: Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1). Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1). Ne glede na določbe novega zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom), najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo (star zakon). Strokovnim delavcem, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje (šahovski mentorji) v skladu s starim zakonom o športu (ZSpo), od 24.6.2020 naziv ni več v veljavi.

...

22. januar 2021

Podaljšanje omejitev pri izvajanju športnih programov

Spoštovani, Vlada RS je na svoji 50. redni seji 20. januarja 2020 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov do 29. januarja 2021. Z odlokom se zamejuje izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci. Treningi so tako omogočeni: • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc, • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport Proces športne vadbe športnikov v starostnih kategorijah kadeti (U16) in mladinci (U18), ki so člani reprezentanc je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka. Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev in velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: evropsko, svetovno prvenstvo in svetovni pokal. Za športnike, ki jim je v skladu s tem odlokom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe. Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport na gp.mizs@gov.si. Upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

...

20. januar 2021

Interpretacija Zakona o interventnih ukrepih pomoči za športne organizacije

V naslednjem DOKUMENTU je pripravljena pravna interpretacija Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t. i. 7. protikorona zakon, objavljen v Uradnem listu št. 203/20 z dne 30. 12. 2020, začetek veljavnosti 31. 12. 2020). V interpretaciji so zbrane informacije, ki vam lahko pomagajo pri uveljavljanju pomoči. Interpretacija odlokov Zakona o interventnih ukrepih za pomoč

...

19. januar 2021

Poročanje o delovanju v javnem interesu - za društva

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktoratu za šport, vodijo razvid društev v javnem interesu na področju športa. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18) v 11. členu določa, da organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži dokazila ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu. Organizacije, ki ste pridobile status do 31. 12. 2019 morate, najkasneje do 31. 3. 2021, v elektronski obliki na ministrstvo gp.mizs@gov.si ali fizično po pošti na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana posredovati podatke (dve opciji): A) • Poročilo o delu za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih, • Program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto in • Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel). B) • Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2020) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport. ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET. Vsa dodatna navodila ter obrazci so na voljo na spletni strani Direktorata za športa na tej povezavi.

...

Novost
Državna tekmovanja
Klubska tekmovanja
 1. Framski turnir 2021-2
  29. januar 2021
 2. Konjiški ciklus 2021-3
  5. februar 2021
 3. Framski turnir 2021-3
  12. februar 2021
 4. Konjiški ciklus 2021-4
  19. februar 2021
 5. Framski turnir 2021-4
  26. februar 2021
Mednarodna tekmovanja
 1. European Open Championship
  Islandija, 22. maj - 2. junij 2021
 2. The European Women’s Chess Championship
  Romunija, 31. maj - 13. junij 2021
Šahovska misel
Radi zmagujete? Potem berite Šahovsko misel.

Iz vsebine tokratne Šahovske misli

Magnus Carlsen Chess Tour - spektakularen zaključek izjemno uspešne spletne serije, Slovenska reprezentanca na prvi spletni olimpijadi, Jan Šubelj postal najmlajši slovenski mednarodni mojster, 23. Pirčev memorial, Spomini na Albina Planinca (II), Aleksander Dmitrijevič Petrov in prva ruska šahovska knjiga,...

Matej Šebenik, urednik

Klubske novice
» Več novic
Prijava na e-novice
» Pošlji prijavo
Šahovska misel
Radi zmagujete? Potem berite Šahovsko misel.

Iz vsebine tokratne Šahovske misli

Magnus Carlsen Chess Tour - spektakularen zaključek izjemno uspešne spletne serije, Slovenska reprezentanca na prvi spletni olimpijadi, Jan Šubelj postal najmlajši slovenski mednarodni mojster, 23. Pirčev memorial, Spomini na Albina Planinca (II), Aleksander Dmitrijevič Petrov in prva ruska šahovska knjiga,...

Matej Šebenik, urednik

Pokrovitelji