Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Obveščamo vas, da je po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1) obvezen vpis vseh strokovnih delavcev v športu (šahovski trenerji, inštruktorji in mentorji) v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

V razvid se morajo vpisati vsi strokovno izobraženi ali usposobljeni delavci, ki želijo delati v športu (šahu).


1. POSTOPEK VPISA V RAZVID

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport. Predlog se vloži na predpisanem obrazcu MIZŠ:

- PDF: http://www.sah-zveza.si/news/1904/OBR_VPIS_strok_del_.pdf

- DOC: http://www.sah-zveza.si/news/1904/OBR_VPIS_strok_del_.doc


Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

- diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (velja za strokovno izobražene delavce);

- listino o doseženi izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu), saj za strokovno usposobljenega delavca veljajo naslednji pogoji: 1) da je star najmanj 18 let; 2) da ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 3) da ima strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1);

- diplomo o usposobljenosti (velja za strokovno usposobljene delavce).


Vloge morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma mail: gp.mizs@gov.si.


2. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA IN VPIS V RAZVID

Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu. Zakon o športu v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa, da:


- Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).

- Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).

- Ne glede na določbe novega zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom), najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno delo v športu pod enakimi p

  • V koledarju ni vpisanih prireditev za naslednjih 90 dni.

Evropsko mladinsko prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu 2018

Na Evropskem prvenstvo za mlade v pospešenem in hitropoteznem šahu so naši predstavniki dosegli odlične rezultate. Osvojenih je bilo kar osem odličij. Na ekipnem tekmovanju v pospešenem šahu sta pri dekletih naši ekipi osvojili prvi dve mesti. Zlati sta bili Zala Urh in Nuša Hercog, srebrni pa Monika Rozman in Ivana Hreščak. Na posamičnem tekmovanju v pospešenem šahu sta srebro osvojili Monika Rozman do 18 let in Vesna Mihelič do 12 let. Nuša Hercog je osvojila 3. mesto do 16 let. V hitropoteznem šahu je bronasto odličje pripadlo Janu Šublju do 14 let in Nuši Hercog do 18 let. Nejc Amon je osvojil odlično 2. mesto v reševanju šahovskih problemov, v kategoriji do 18 let. Poleg medalj so naši dosegli še več visokih uvrstitev v prvi deseterici. Vsem udeležencem iskrene čestitke.