Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Vpis v razvid strokovno usposobljenih delavcev v športu

Obveščamo vas, da je po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1) obvezen vpis vseh strokovnih delavcev v športu (Strokovni delavec 1 – športno treniranje – šah-standardni, šah-pospešeni, šah-hitropotezni; Strokovni delavec 2 – športno treniranje – šah-standardni, šah-pospešeni, šah-hitropotezni) v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. V razvid se morajo vpisati vsi strokovno izobraženi ali usposobljeni delavci, ki želijo delati v športu (šahu).

  1. POSTOPEK VPISA V RAZVID

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport. Predlog se vloži na predpisanem obrazcu MIZŠ:

Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

  • diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (velja za strokovno izobražene delavce);

  • listino o doseženi izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu), saj za strokovno usposobljenega delavca veljajo naslednji pogoji: 1) da je star najmanj 18 let; 2) da ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 3) da ima strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1);

  • diplomo o usposobljenosti (velja za strokovno usposobljene delavce).

Vloge morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma mail: gp.mizs@gov.si.

  1. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA IN VPIS V RAZVID

Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu. Zakon o športu v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa, da:

  • Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).

  • Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).

  • Ne glede na določbe novega zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom), najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo (star zakon).

Strokovnim delavcem, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje (šahovski mentorji) v skladu s starim zakonom o športu (ZSpo), od 24.6.2020 naziv ni več v veljavi.