Razširjen seznam kandidatk za mladinsko reprezentanco na Ekipnem mladinskem EP (U-18) 2016:

 

Unuk Laura, Teja Vidic, Hreščak Ivana, Nemec Hana, Rozman Monika, Urh Zala, Hercog Nuša, Bajt Hana

 

Razširjen seznam kandidatov za mladinsko reprezentanco 2016:

 

Boris Markoja, Jakob Bratkovič, Maj Zirkelbach, Nejc Amon, Urban Čretnik, David Murko, Vid Dobrovoljc, Jernej Skuhala, Luka Skuhala, Jurij Zamar Kodelja, David Brinovec, Anže Žnidarič

 

OPOMBE:

 

  1. seznam ni dokončen in se lahko sproti spreminja; reprezentance bodo predvidoma izbrane po Državnem mladinskem prvenstvu prihodnje leto.
  2. Slovenija bo imela kot gostiteljica prvenstva možnost nastopanja z najmanj dvema ekipama v konkurenci mladink (ekipo sestavljata dve igralki) in mladincev (ekipa - 4 igralci).
  3. kandidati s seznama imajo v sklopu priprav (zaenkrat) pravico do brezplačnega obiskovanja predavanj državnega trenerja in mladinskega selektorja Mateja Šebenika.

 

 

Najvišje kategorizirani mladinci in mladinke po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije–Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) in merilih ŠZS za leto 2015 (delovno gradivo za 8. sejo Strokovnega sveta, pripravil Matjaž Mikac)

Namen priprave seznama najvišje kategoriziranih mladincev in mladink (na osnovi izhodišč Strokovnega sveta ŠZS in mladinskega selektorja, april 2013) je informiranje na podlagi objektivnih meril. Pristojnim kot pomoč pri odločanju o prioritetah na področju mladinskega šaha in za strokovne analize. S tem se ne želi izključevati druga merila (npr. individualne strokovne ocene) ali ekskluzivno presojati o perspektivnosti.

Merila:

a)     kriteriji za kategorizacijo (sprejel Strokovni svet RS za šport na predlog OKS-ZŠZ, v nadaljevanju – kriteriji OKS): Kriteriji za kategoriziranje v miselnih igrah, Aktualni seznam kategoriziranih športnikov

b)     kriteriji za razvrščanje ŠZS: Pravilnik o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov – Pravila in pravilniki ŠZS, poglavje 18.1.

Za rating kot merilo se upošteva Fide seznam 1.1. tekočega leta.

 

Seznam najvišje kategoriziranih mladincev in mladink (l. 1995 in mlajši) za leto 2015 glede na izpolnjena merila OKS in ŠZS ter po abecedi:

________

1) Kriteriji OKS za kategoriziranje v miselnih igrah (člani): izpolnjen ustrezen kriterij.

2) Kriteriji OKS za kategoriziranje v miselnih igrah (mladinci): do 16./8. mesta na ml. SP/EP za posameznike ali drug ustrezen kriterij. Pogoj (OKS): starost 14 let (izjemoma mlajši).

3) Pravilnik ŠZS o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov: uvrstitev v prvo 1/3 na ml. SP/EP ali drugo ustrezno merilo (rating, naslov).

Pojasnilo glede priprave letošnjega seznama v primerjavi s seznamoma v letih 2013 in 2014. Za letošnji seznam je upoštevan uradni seznam OKS in pravilnik ŠZS brez vsebinskih dopolnitev.

Za zelo obetavni razred je upoštevan pravilnik ŠZS, ki določa, da so podlaga rezultati v prejšnjem letu. Ratinška merila so zaradi spremembe ratingiranja (do 18. leta je koeficient 40) bolj dosegljiva. Merila OKS so dopolnjena in je perspektivni razred OKS (za enoletno obdobje) lažje dosegljiv.

 

Seznam najvišje kategoriziranih mladink in mladincev  za leto 2015 državni trener in mladinski selektor upošteva pri določanju posameznikov, ki so upravičeni do individualnih treningov. Slednji sicer ni edini kriterij pri izboru, temelji pa predvsem na rezultatih na mednarodnih tekmovanjih v preteklem letu.

Na seznamu upravičencev so letos Laura Unuk, Ivana Hreščak, Teja Vidic, Boris Markoja in Nejc Amon, ki so imeli individualne treninge z državnim trenerjem že v letu 2014. V letošnjem letu oz. do izteka pogodbe državnega trenerja (1. 8. 2015), sta do individualnih ur dodatno upravičena Jakob Bratkovič in Zala Urh (po dogovoru in v skladu s preostalimi obveznostmi državnega trenerja). Seznam se lahko spremeni oz. dopolni tudi ob morebitnih odločitvah vodstva ŠZS glede nadaljnjih usmeritev dela državnega trenerja.