Matej Šebenik je 7. maja gostoval na Osnovni šoli Livade v Izoli. Na šoli že šesto leto izvajajo šahovski krožek in Šah kot izbirni predmet. Za oboje velja s strani učencev precejšnje zanimanje, saj se jih šahovskih dejavnosti na šoli udeležuje več kot 70. Velika zasluga za popularnost kraljevske igre gre v prvi vrsti učiteljema Dušanu Gabrijelu in Ani Lončar.

Srečanja z Matejem Šebenikom se je udeležilo okrog 40 učencev in nekaj njihovih staršev, velemojster pa je odigral tudi simultanko na 20 šahovnicah. Tovrstni dogodki so na OŠ Livade sicer že tradicionalni, saj so v preteklih letih gostili tudi velemojstrico Ano Srebrnič in bodočo velemojstrico Lauro Unuk.

 

Velemojster Matej Šebenik je bil 14. 4. gost Šahovskega društva Slovenske Konjice, ki letos obeležuje 60 let delovanja. V prostorih osnovne šole Ob Dravinji je imel krajše predavanje nato pa je odigral simultanko proti članom kluba in najboljšim osnovnošolcem iz regije.