Objave - ‹Seznam dokumentov

 [1]  2  3  Naslednja  Zadnja
#NaslovVrstaMBDatum
1.Norveška šola vrhunskega športa - tudi šaha (The Norwegian College of Elite Sport)0,2629.4.2018
2.Kako umestiti šah in šahovsko vzgojo v Zakon o športu0,1810.2.2016
3.Kako umestiti šah in šahovsko vzgojo v Zakon o športu0,2610.2.2016
4.Odziv na predlog zakona o športu (za sejo Strokovnega sveta ŠZS, 2. februarja 2016)0,045.2.2016
5.Odziv na predlog zakona o športu (za sejo Strokovnega sveta ŠZS, 2. februarja 2016)0,7931.1.2016
6.Petnajst mesecev po sprejetju šahovskega amandmaja v Državnem zboru0,330.6.2015
7.Seznam šahovskih trenerjev, učiteljev, inštruktorjev in mentorjev z licenco OKS (stanje 30.4.2015)0,055.5.2015
8.Kako naprej po sprejetju 'šahovskega' amandmaja k Resoluciji o Nacionalnem programu športa 2014-20230,6211.4.2014
9.Državni zbor soglasno sprejel 'šahovski' amandma k Nacionalnemu programu športa 2014-20230,025.4.2014
10.Državni zbor soglasno sprejel 'šahovski' amandma k Nacionalnemu programu športa 2014-20230,313.4.2014
11.Pripombe pripravljavca na nasprotno argumentacijo glede 'šahovskega' amandmaja 11.3.20140,0420.3.2014
12.Pripombe pripravljavca na nasprotno argumentacijo glede 'šahovskega' amandmaja 11.3.20140,5620.3.2014
13.Predlog za omembo javnega interesa za razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom (16.3.2014)0,0316.3.2014
14.Predlog za omembo javnega interesa za razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom (16.3.2014)0,4416.3.2014
15.Predlogi amandmajev k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu športa (šah, 2.3.2014)0,042.3.2014
16.Predlogi amandmajev k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu športa (šah, 2.3.2014)0,542.3.2014
17.Ustna predstavitev mnenja o Predlogu resolucije o Nacionalnem programu športa (šah)0,0225.2.2014
18.Ustna predstavitev mnenja o Predlogu resolucije o Nacionalnem programu športa (šah)0,1625.2.2014
19.Javna predstavitev mnenj v Državnem zboru o Nacionalnem programu športa - šah0,0421.2.2014
20.Javna predstavitev mnenj v Državnem zboru o Nacionalnem programu športa - šah0,5321.2.2014
21.Dogovor o merilih kategorizacije športnikov za panogo standardni šah (november 2009)0,0613.11.2012
22.Pripombe k Pravilniku Fundacije za šport (2010)0,0216.10.2012
23.Pripombe k predlogu OKS o kategorizaciji šahovskih panog (osnutek, 2005)0,0713.10.2012
24.Kako osnutek novega letnega programa športa upošteva predloge za šah (oktober 2012)0,266.10.2012
25.Pripombe k Letnemu programu športa 2012 v luči položaja šaha v slovenskem športnem prostoru0,3328.8.2012
26.Predlog za uvedbo višješolskega študija šahovskih trenerjev na FTK (1982) 2,1525.8.2012
27.Analiza stanja slovenskega šaha (2007)0,3114.8.2012
28.Kriteriji za vrednotenje programov skupnih nalog na področju miselnih športnih iger, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna v letu 1996. Ministrstvo RS za šolstvo in šport0,9914.8.2012
29.Odgovor ŠZS sektorju MŠŠ za programe športa na dopis z dne 24.12.2010 (delovno gradivo)0,0714.8.2012
30.Predlog umestitve šaha v Nacionalni program športa (delovno gradivo, oktober 2010)0,1114.8.2012
31.Pripombe ŠZS k osnutku novih pravil OKS (delovno gradivo, junij 2009)0,0914.8.2012
32.Pripombe ŠZS k predlogu Nacionalnega programa športa 2010-2021 (delovno gradivo, junij 2010)0,0614.8.2012
33.K sintezi gradiv o umestitvi šaha v slovenskem športnem prostoru (2007)0,1613.8.2012
34.Predlogi sprememb krovnih športnih aktov 20070,211.8.2012
35.V Evropskem parlamentu poteka do konca januarja 2011 podpisovanje deklaracije o uvedbi šaha v izobraževalne sisteme držav EU0,0329.11.2011
36.Opombe ob pripravah na usposabljanje strokovnih delavcev v šahu0,1215.9.2011
37.Seznam gradiv in e-sporočil v razpravah strokovnega sveta (2009-2010)0,1727.10.2010
38.Vabilo k vpisu v spletno skupnost šah0,1718.8.2010
39.Lestvice obetavnih šahistov 2010 glede na starostne rejtinške norme0,319.3.2010
40.Podatki o slovenskih obetavnih šahistih 20100,0919.3.2010
41.Odgovor na pismo starša glede razvrščenih obetavnih šahistov 20100,0522.1.2010
42.Predhodni seznam razvrščenih šahistov 20100,1620.1.2010
43.Seznam razvrščenih šahistov za leto 20100,1920.1.2010
44.Odziv na poziv Olimpijskega komiteja glede kategorizacije šahistov, november 20070,130.10.2009
45.Predlog dopolnitve meril uvrščanja na SP in EP za mlade0,0630.10.2009
46.Predlogi k merilom za pridobitev naslova slovenski šahovski mojster0,0730.10.2009
47.Predstavitev šaha na Gospodarskem razstavišču, maj 20080,0530.10.2009
48.Pripombe k osnutku novih pravil Olimpijskega komiteja Slovenije0,0830.10.2009
49.Prispevek o izbirnem predmetu za poročilo 33. občnemu zboru0,0330.10.2009
50.Program licenciranja strokovnega dela v šahu (posodobljena različica)0,1830.10.2009
 [1]  2  3  Naslednja  Zadnja