V veliko veselje nam je, da vam lahko predstavimo projekt Svetovne šahovske federacije FIDE in Šahovske zveze Slovenije, ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport, »Šah v vse slovenske šole«. Svetovna šahovska federacija se je odločila, da bo projekt promocije šaha v šolah prvo leto poskusno izvedla le v treh državah – poleg Slovenije še na Švedskem in na Slovaškem. Tudi nekatere druge zahodne države so prepoznale pozitivne vplive zgodnjega učenja šaha pri razvijanju odlik mišljenja pri otrocih (npr. uvedba šaha na šolah v Franciji).

V Sloveniji ima šah v šoli bogato tradicijo, saj so šahovski krožki v povojnem obdobju potekali na večini osnovnih šol. Od leta 2002 je šah tudi izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. V zadnjih letih je začelo število krožkov in šol z izbirnim predmetom počasi upadati, zato nam nov projekt daje novo spodbudo. Prepričani smo namreč, da je šah tista prostočasna in športna dejavnost, ki mlade usmerja v družbo znanja. Kot miselna igra neomejenih možnosti pomaga predvsem mladini razvijati mnoge sposobnosti, kakršne potrebuje še posebej nastajajoča post-industrijska informacijska družba. Šah je zagotovo najbolj razširjena miselna igra na svetu, ki v sebi združuje elemente igre, športa, filozofije, umetnosti, znanosti, kulture, kreativnosti in vrste pozitivnih lastnosti, pomembnih za razvoj ustvarjalne osebnosti.  

Projekt je zastavljen tako, da bomo v nekaj letih opremili vse slovenske šole s šahovsko učilnico. Že v letošnjem letu bomo brezplačno opremili 100 slovenskih šol z vsaj 20 šahovskimi kompleti in demonstracijsko šahovsko tablo. Pod okriljem FIDE bomo že septembra brezplačno izvedli tudi 3 seminarje za šahovske mentorje, ki bodo prejeli tudi šahovski učbenik. Pripravili smo tudi učbenik za učence, izvedli pa bomo še številne druge šahovske in družabne dogodke (tekmovanja, srečanja, simultanke,…).

Prvih 100 šol, ki bo izpolnilo priloženo prijavnico, bomo torej že letos opremili s šahovsko učilnico. Preostale šole, ki se bodo prijavile, bodo prav tako sodelovale v projektu (usposabljanje mentorjev, tekmovanja,…) in bodo na vrsti za opremljanje v prihodnjih letih.

 

Vabljeni, da se nam pridružite na poti »s šahom v družbo znanja«.

 

S prijaznimi pozdravi,

                                                                                                   dr. Tomaž Subotič,

                                                                                       predsednik Šahovske zveze Slovenije