Zapisnik 26. občnega zbora ŠZS

 

Kraj: Modri salon Grand hotela Union Ljubljana, Miklošičeva 1

Kdaj: Sobota, 17.3.2001, 10.00-13.30

Prisotni: po priloženi listi

 

Ob 10.00 uri je bilo od 84 prisotnih 22 delegatov, zato se je začetek občnega zbora po poslovniku preložil na 10.30.

 

Ob 10.30 je podpredsednik Šahovske zveze Slovenije najprej opravičil odsotnost predsednika, ker je v bolnici zaradi poškodbe kolenskih vezi, nato pa prešel k 1. točki dnevnega reda, izvolitvi organov zveze.

 

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njenih organov:

Izvoljeni so bili naslednji organi in njihovi člani:

Delovno predsedstvo: Boris Kutin (predsednik), Vinko Bavec, Vincenc Kobe

Verifikacijska komisija: Aleš Jelen (predsednik), Milan Kavšek, Lado Grobelšek

Zapisnikar: Aleš Drinovec

Overitelja zapisnika: Vojko Mencinger in Janko Bohak

Volilna komisija: Hržica Dragica (predsednica), Adrijan Rožič in Franc Derstvenšek

Komisija za sklepe: Stojan Karer (predsednik), Franc Kramar, Rastislav Novačan

 

Verifikacijska komisija je takoj zasedala in ugotovila naslednje:

Ob 10.30 je bilo prisotnih 30 delegatov (13 predsednikov in 17 pooblaščenih delegatov) in 19 gostov.

Po poslovniku občni zbor sprejema odločitve z večino glasov prisotnih delegatov, to je s 16 glasovi.

Med samim občnim zborom je prišel še en delegat in 6 gostov, dva delegata pa sta ob 12.00 zapustila sejo.

 

Delovni predsednik je nato v sprejem predlagal naslednji

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njenih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overiteljev zapisnika, volilne komisije, komisije za sklepe)
 2. Poročilo upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 25. občnega zbora ŠZS
 3. Realizacija finančnega načrta ŠZS za leto 2000
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2001
 6. Finančni načrt ŠZS za leto 2001
 7. Sprememba statuta
 8. Razrešitev predsednika ŠZS in volitve novega predsednika ŠZS
 9. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS
 10. Informacije o šahovski olimpiadi v Sloveniji
 11. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE
 12. Zaključek občnega zbora

 

Z večino glasov je bil dnevni red sprejet.

 

2. Poročilo upravnega odbora ŠZS in uresničevanje sklepov 25. občnega zbora ŠZS

V otvoritvenem govoru je Boris Kutin pohvalil dobro organiziranost in delo Šahovske zveze Slovenije. Šah pridobiva na veljavi, kar kažejo tudi številni uspehi na mednarodnih šahovskih prireditvah. Poudaril je obletnice šahovskih dogodkov: 1911 turnir v San Sebastianu, kjer je zelo odmeven uspeh dosegel dr. Milan Vidmar. Letos praznujejo okrogle obletnice številni šahovski delavci in igralci.

Pomembnejši dogodki:

Organizacija turnirjev:

1. Štirje mednarodni odprti turnirji

- 5. HIT Nova Gorica open

- 21. Šahovski festival Bled

- 11. Ljubljana open

- Mladinski mednarodni open Lent v Mariboru

2. Dva velemojstrska turnirja:

- Kurent 2000 na Ptuju,  10.-18.2.2000

- Memorial Vasje Pirca, Maribor, 7.-13.10.2000

Tekmovalni dosežki:

34. Šahovska olimpiada, Istambul, Turčija, 28.10.-12.11.2000

Moški: Slovenija 12. mesto (delitev 7.-13. mesta po točkah) (Aleksander Beljavski, Adrian Mihalčišin, Duško Pavasovič, Dražen Sermek, Gerog Mohr, Aljoša Grosar)

Conski turnir, Pula (Hrvaška), 11.-22.4.2000

1. mesto Aleksander Beljavski, 15. Georg Mohr, 17. Dražen Sermek, 23. Duško Pavasovič, 31. Aljoša Grosar

Evropsko žensko prvenstvo na izpadanje, Batumi (Gruzija), maj/2000

Kiti Grosar med 32 igralkami izpadla z 1.5:2.5 proti prvakinji Žukovi

Odprto evropsko prvenstvo, St. Vincent (Italija), 3.-14.7.2000

19. mesto Aleksander Beljavski

Evropsko ekipno mladinsko prvenstvo, Balatonlelle (Madžarska), 9.-15.7.2000

Fantje: 5. mesto Slovenije med 11 ekipami (Matej Šebenik, Jan Gombač, Blaž Bratovič, Gorazd Novak, Jure Borišek)

Otroška šahovska olimpiada, Artek (Ukrajina), 9.-21.9.2000

Srebrna medalja Jureta Zorka na 1. deski, ekipa je bila 24. med 28 ekipami.

Svetovno prvenstvo mladink do 20 let, Erevan, Armenija, 18.9.-2.10.2000

Darja Kapš, 10. mesto med 32 igralkami

Evropsko mladinsko prvenstvo, Kallithea, Grčija, 1.-11.10.2000

Fantje do 18 let: Matej Šebenik 6. mesto med 47 igralci

Dekleta do 14 let: Vesna Rožič 10. mesto med 44 igralkami

Fantje do 12 let: Luka Lenič 15. mesto med 50 igralci

Svetovno mladinsko prvenstvo, Oropesa, Španija, 10.-23.10.2000

Fantje do 14 let: Jure Borišek 6. mesto med 95 igralci (delitev tretjega mesta po točkah)

1. mladinski Mitropa pokal, Aymavilles, Italija, 18.-26.11.2000

Matej Šebenik 3. mesto med 9 igralci

Svetovno šahovsko prvenstvo FIDE, New Delhi, Indija, 27.11.-16.12.2000

Aleksander Beljavski izpadel v 3. kolu proti Poljaku Macieji.

Mladinsko prvenstvo Mitropa v pospešenem šahu, Graz, Avstrija, 6.-8.12.2000

Fantje do 14 let: Jure Borišek 2. mesto med 18 igralci

Fantje do 12 let: Luka Lenič 4. mesto med 18 igralci

Dekleta do 14 let: Karmen Mar 3. mesto med 14 igralkami

 

Upravni odbor je na petih sejah med drugim sprejel naslednje pomembnejše sklepe

1. seja, 9.5.2000

Sklep

Podpre se formiranje nove oblike šahovske šole s štirimi področnimi centri. Prouči se delovanje z vidika vodenja in financiranja ter obstoj desedanje oblike višje šahovske šole in status strokovnega sodelavca in republiškega trenerja Iztoka Jelena.

2. seja, 27.6.2000

Sklep

Na svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih se dovoli nastop prvi trojici z državnih prvenstev in zelo obetavnim šahistom v svoji konkurenci.

Sklep

Potrdi se uredniški odbor priprave knjige Slovenski šah v sestavi: Anton Preinfalk, Boris Kutin, Janko Bohak, Ljubiša Krstič, Mladen Tancer st. in Aleš Drinovec.

3. seja, 26.9.2000

Sklep

Potrdita se predlagani sestavi reprezentanc (moška: Aleksander Beljavski, Adrian Mihaljčišin, Duško Pavasovič, Dražen Sermek, Gerog Mohr in Aljoša Grosar, ženska: Kiti Grosar, Jana Krivec, Anita Ličina in Narcisa Mihevc-Mohr) in spisek potnikov (selektor Leon Gostiša, delegat Boris Kutin, dopisnik Dnevnika in pomočnik selektorja Marko Tratar, sodnika Janko Bohak in Aleš Drinovec) na olimpiado.

 

Sklep

Sprejme se predlog selektorja Leona Gostiša o udeležencih Mitropa pokala (Igor Jelen, Toni Kos, Marko Tratar in Primož Šoln) in Iztoka Jelena o nastopu Mateja Šebenika na mladinskem prvenstvu Mitropa.

 

Sklep

Odbori lig naj ob izvedbi lig pripravijo tudi mnenja o širitvi lig. Program tekmovanj in predlog točkovanja gre do konca novembra v obravnavo klubom. Potrdi se predračun Memoriala Vasje Pirca in odobri izvedba turnirja ob razigravanju za vsa mesta.

 

Sklep

Branka Vadljo se na osnovi izpolnjevanja pogojev predlaga za mednarodnega sodnika.

4. seja, 5.12.2000

Sklep

Sprejmeta se poročili selektorjev o nastopu moške in ženske šahovske reprezentance na 34. šahovski olimpiadi v Istanbulu 2000.

 

Sklep

Pravilnik o licenciranju profesionalnih šahovskih delavcev se posreduje OKS-ZŠZ, sprejme se program oz. pravilnik o ocenjevanju šahovskih šol, podpre pa se tudi projekt "šah kot izbirni predmet v devetletki".

5. seja, 6.2.2001

Sklep

Prvim trem uvrščenim na članskem državnem prvenstvu se v bodoče povrnejo stroški kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Zagotovljen nagradni sklad zaenkrat ostaja isti ob prizadevanjih po povišanju.

Ob zaključku uvodnega govora se je Boris Kutin zahvalil vsem šahovskim delavcem, ki so preminuli v preteklem letu, še posebej pa je izpostavil dr. Viljema Lippaia, dolgoletnega sekretarja ŠZS in mednarodnega sodnika.

 

Razprava na poročila UO in komisij:

- Iztok Jelen: pripombe na poročilo komisije za kakovostni šah kjer navaja, da ji je bilo težko določiti mejo za igralce vrhunskega razreda. To je dobro razvidno iz pravilnika o razvrščanju igralcev, zato naj komisija še enkrat razmisli o njenih kriterijih. Pozdravlja letne sestanke komisije z vrhunskimi igralci.

O zagotavljanju kvalitete šaha na državnem prvenstvu je razpravljal tudi CNŠ, ki jih je Upravni odbor tudi potrdil. Ne strinja se le s postavko, kjer se navaja, da tujci na SLO FIDE rating listi z ratingom nad 2500 lahko igrajo na državnem prvenstvu.

Aleš Drinovec: predlog o nastopanju tujcev je bil sprejet že na občnem zboru v letu 1999.

Marko Klasinc: je podal ustno poročilo problemskih šahistov v katerem je poudaril, da bo Slovenija 2002 v Portorožu gostila svetovni kongres problemistov.

Rasto Novačan: V poročilu so bile navedbe o nizkih udarcih in me zanima kdo in kako.

Boris Kutin: Gre za odprto pismo Igorja Jelena in Primoža Šolna ter sopodpisnikov upravnemu odboru, kjer se pritožujejo nad uvrstitvijo neslovencev v olimpijsko reprezentanco.

Aleš Jelen: V pismu ni le revolt na nastop v reprezentanci, ampak tudi argumentiran potek in sprejete odločitve organov ŠZS. Zanimalo ga je tudi kako je s šahovsko olimpiado 2002.

Boris Kutin: Osebne note pisma ne moremo obiti, ker je bilo sestavljeno pred olimpiado. Pismo so obravnavale komisije UO in sam upravni odbor in nima smisla, da to vse še enkrat pogrevamo na tem mestu.

Dragan Čopić: Doma vzgojenim igralcem je vseeno treba dati možnosti nastopanja na največjih prireditvah, seveda pa morajo imeti tudi ustrezno moč. Apeliral na selektorja pri sestavi reprezentance in upoštevanje uvrstitev na državnem prvenstvu.

 

Sklep

Poročila komisij in upravnega odbora se sprejmejo.

 

3. Finančno poročilo

Na predloženo finančno poročilo v delovnem gradivu ni bilo pripomb v razpravi.

 

Sklep

Finačno poročilo za leto 2000 se potrdi.

 

4. Poročilo nadzornega odbora

Adrijan Rožič, predsednik nadzornega odbora je podal poročilo o ustreznem finančnem poslovanju ŠZS ter da je bil o delovanjem zveze seznanjen na sejah upravnega odbora.

 

Sklep

Poročilo nadzornega odbora se sprejme.

 

5. Tekmovalni program za leto 2001

Vojin Perović: navedel aktualne spremembe in spremembe večjih sistemskih sprememb o katerih se bo glasovalo pod točko 9. Tekmovalne komisija je prisluhnila sklepu odbora državne lige in bo le-ta izvedena v enem terminu.

 

Razprava:

Primož Potočnik: popravil predsednika TK Perovića, da tekmovalna komisija ni podprla uvedbe mladinske in ženske ekipe. Nastop tujca na SLO FIDE rating listi je kontradiktoren z registracijskim pravilnikom. Trenutno takega igralca ni. Predlaga, da se ta alineja črta in se o tem ločeno glasuje.

Dragan Čopić: Pojasnil odločitve zadnje seje odbora lige ter za in proti širitvi lige in obvezi mladinske in ženske ekipe.

Jože Pucelj: se čudi nad spreminjanjem odločitev odbora državne lige o tekmovanju na tak ali drugačen način. Kritizira nastop Čopića, ki po eni strani kritizira nastop neslovencev v reprezentanci, ki da odžirajo mesta doma vzgojenim igralcem, po drugi strani pa podpira širitve lig. Po njegovem mnenju je glavna skrb ŠZS v tem, da so rezultati reprezentance čim boljši in naj se že nehajo debate o Slovencih in neslovencih. Meni, da je število aktivnih igralcev razmeroma majhno in bi bilo potrebno poskrbeti za kakšno sistemsko vzpodbudo. Izredno koristna so prizadevanja za šah v šole. Potrebno bo poskrbeti za vzgojo mentorjev.

Franc Pešec: zagovarja šahovske točke in ne meč točk. Še dobro, da imamo tako reprezentanco kot jo imamo. To se odraža tudi pri zagotavljanju finančnih sredstev. Odmeven uspeh je dosegla tudi slovenska ekipa na olimpiadi železničarjev.

Dušan Rusjan: če hočemo dobro slovenskemu šahu, morajo klubi skrbeti tudi za mladinski in ženski šah. Slovenski šah nima kaj dosti od kluba, ki je državni prvak z osmimi igralci in od tega s tremi tujci. Problem nastopanja na evropskem pokalu, kjer tujci ne nastopajo za slovenske klube in zaradi tega nimamo svojih predstavnikov. Lansko leto je v državni ligi nastopil le en mladinec in le 10 igralcev mlajših od 30 let.

Rasto Novačan: popravlja Dušana Rusjana, da so igrali z dvema tujcema, Ptujčani pa so igrali s štirimi.

Miloš Đonović: Premislimo, kako popularizirati šah, kako priti na najbolj udarne medije.

Boris Kutin: Za spremembe pravilnikov se bo glasovalo pod točko 9.

 

Sklep

Sprejme se predlagani tekmovalni program za leto 2001.

 

6. Finančni načrt za leto 2001

Boris Kutin je odprl razpravo na predlagani finančni načrt v delovnem gradivu.

Razprava:

Pripomb ni bilo.

 

Sklep

Sprejme se predlagani finančni načrt za leto 2001.

 

7. Sprememba statuta

Boris Kutin je predstavil spremembe statuta.

 

Razprava:

V razpravi na predlagane spremembe statuta glede uskladitve mandata predsednika z mandatom upravnega odbora ni bilo pripomb.

 

Ugotovitev sklepčnosti: 24 prisotnih delegatov

 

Sklep

Sprejmejo se naslednje spremembe statuta ŠZS.

6. člen

Zveza ima pečat in štampiljko.

27. člen

Predsednika Zveze voli Občni zbor praviloma z javnim glasovanjem. Če se predlagata dva ali več kandidatov, so volitve tajne. Na zahtevo Občnega zbora morajo kandidati predstaviti svoj program.

Mandat predsednika štiri leta.

Predsednik je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru, ki ga lahko razreši tudi pred iztekom mandata.

 

Glasovanje: 24 za, 0 proti, 0 vzdržanih

 

 

8. Razrešitev predsednika ŠZS in volitve novega predsednika ŠZS

 

Po sklepu 4. seje upravnega odbora so bili klubi pozvani, da evidentirajo kandidate za novega predsednika ŠZS do 26. januarja 2001. Komisija v sestavi Boris Kutin, Leon Gostiša in Tomaž Žnideršič je ugotovila, da je v roku prispel edinole predlog Šahovskega društva Ptuj. Predlagan je bil dosedanji predsednik Milan Kneževič.

 

Sprejet je bil naslednji

 

Sklep

Zaradi uskladitve mandatov predsednika in članov upravnega odbora, mandat predsednika izvoljenega na volitvah v letu 2001 traja do leta 2004, ko se izteče mandat članom upravnega odbora, izvoljenim v letu 2000.

 

Rezultat volitev:

Milan Kneževič je bil izvoljen za predsednika ŠZS za nadaljnja 3 leta.

 

Glasovanje: 20 za, 0 proti, 2 vzdržana

 

9. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS

Razprava na predlagane spremembe pravilnikov po posameznih predlogih.

O širitvi lige iz 8 na 10:

Jože Pucelj: Novo mesto se zavzema za razširitev vseh lig, ker je s tem možno osvajanje mednarodnih naslovov na nekaterih deskah.

Dragan Čopić: povečanje lige prinaša precejšnje povečanje stroškov.

Vojko Mencinger: podpiram gospoda Puclja in slovenskih šahistom moramo dati možnost osvajanja norm. Prestopiti moramo klubaško razmišljanje. Dati moramo možnost dobrim mladim igralcem. Imamo le tri odprte turnirje.

Tomaž Žnideršič: Igralci na Bledu so imeli pripombo, da nam tujci ne koristijo kaj dosti, ker z njimi ne morejo igrati. Zaradi števila kol pa tudi ni možno osvajati naslovov. Priložnost bodo dobili ne samo MK, kot je rekel Pucelj, ampak tudi mladi mojstri in mednarodni mojstri.

Jože Velec: ne gre le za problem državne lige ampak tudi za nižjeligaše. Vsak nogometaš je v občini več vreden kot šahist. S povečanjem bodo tudi slabši imeli boljše pogoje. Podpira 3. žensko ligo v enem dnevu, ki jo bodo organizirali.

Rasto Novačan: v statutu piše, da ima UO določene komisije in med njimi je tudi odbor lige državne lige. Med zadnjimi sklepi je tudi odločitev, da se igra na enem mestu in da se ne poveča. Tudi na tekmovalni komisiji so to potrdili. Opozoril na pokrivanje termina 3. kola pokala z evropskim prvenstvom in na začetek kola ob 10.30.

Boris Kutin: Komisija predlaga, občni zbor pa pač sprejema sistemske odločitve.

 

Glasovanje o širitvi lig iz 8 na 10 v letu 2002: 23 za, 4 proti, 0 vzdržanih.

 

Sklep

V letu 2002 se vse lige razširijo iz 8 na 10 članov.

 

Obvezna mladinska in ženska ekipa za klube prve in državne lige:

Primož Potočnik: o ženskem šahu, ločevanju na ženske in moške turnirje ter umetni delitvi. Kako je prišlo do ženskega šaha. Prvi klub so pred dobrimi 100 leti ustanovili v Londonu, ker ženske enostavno niso bile pripuščene v moške klube. Od takrat je minilo 100 let in položaj žensk se je bistveno izboljšal. Če ločujemo fizične športe ali naj na isti način delamo tudi z miselnimi. Naravni tok dogodkov bo obe vrsti šaha združil. Po njegovem mnenju je med ženskami pač manj interesa za šah. Ob uvedbi obvezne ekipe bi se vrnili v prejšnje stanje, ko so bile igralke del enotne ekipe, torej umetnemu vsiljevanju.

Aleš Drinovec: v ženskih ligah je vedno nastopilo vsaj 11 ekip.

Primož Potočnik: Na mladinski šah moramo biti bolj pozorni. Podpira predlog uvedbe šaha v šole, opozarja pa na vzgojo mentorjev. V omenjenem predlogu vidi le prelaganje bremena na klube. Sprožil problem prostorov v Ljubljani. Meni, da je naloga ŠZS ureditev prostorov na raznih koncih Slovenije. Apelira na ŠZS, da se zagotavljajo boljši pogoji na lokalnih ravneh, ne pa prenašanje bremena z administrativnimi ukrepi na ramena klubov.

Vojko Mencinger: se ne strinja s celotno razpravo Primoža Potočnika. Ne delimo šaha na ženski in moški šah, ampak na moška in ženska tekmovanja. Meni, da je predlog o obvezni mladinski in ženski ekipi dober. ŠZS ni tista, ki bo lokalno kupovala prostore. Za to morajo poskrbeti klubi s svojo aktivno dejavnostjo.

Joče Velec: Vsi ostali športi imajo vpeljane tudi mladinske ekipe. Gre za to, da zagotavljajo ekipe po spolu. V konkurencah deklet do 14 let so na državnih prvenstvih kvalifikacije, ogromen osip je po 15. letu. Kako da prihaja do tega?

Primož Potočnik: je zelo zato, da ženske igrajo, je le proti administrativnemu urejanju. Vabi igralke, da se pridružijo njegovemu klubu.

Francka Petek: Dekleta bodo gotovo rada igrala šah. Ponuditi jim je treba dogodke. To pa potegne za sabo urejene prostore. V Ljubljani je to velik problem, vendar pa predvsem organizacijski.

Aleš Jelen: moti ga metoda kaznovanja. Mogoče bi s sistemom nagrad spodbujali udeležbo klubov ne pa s kaznovanjem o nenapredovanju.

Jože Pucelj: podpira obvezno mladinsko ekipo, glede ženske se bodo pač podredili sprejetemu. Moti ga, da je prehodni rok za državno in prvo ligo različen. Predlaga izenačitev prehodnega roka.

Adrijan Rožič: Poslanstvo ŠZS je, da širi šah. Ženski šah je pač deficitaren in zaradi tega ga je potrebno administrativno zaščititi.

Vojko Srebrnič: Vsi klubi imajo v statutu širjenje šaha. Držite se svojih statutov.

Boris Kutin: V zgodovini ženskega šaha na olimpiadah je bilo veliko problemov, dokler je niso priključili moški olimpiadi. Podobno je sedaj s svetovnim prvenstvom. Ženske je potrebno spodbujati, pri mladincih bo pa z nedelom vsak sam najdražje plačal.

 

Glasovanje o obvezni mladinski ekipi za prvo in državnoligaše: 24 za, 3 proti, 2 vzdržana

 

Glasovanje o obvezni ženski ekipi za prvo in državnoligaše: 20 za, 2 proti, 5 vzdržano

 

Glasovanje o obveznih mladinskih in ženskih ekipah v letu 2004: 22 za, 0 proti, 1 vzdržan

 

Sklep

Z letom 2004 je za klube prve in državne lige obvezna udeležba v mladinski in ženski ligi.

 

Glasovanje o kriterijih na ekipnih tekmovanjih po bergerjevem sistemu: 26 za, 0 proti, 0 vzdržanih

 

Sklep

Za določanje vrstnega reda na ekipnih tekmovanjih po bergerjevem sistemu se uporabljajo kriteriji:

Kriteriji za boljšo uvrstitev:

1. Večje število meč točk

2. Večje število šahovskih točk

3. Boljši izidi proti zmagovalcem

4. Medsebojni izid

5. Sonneborn-Bergerjev sistem

V primeru ključnih mest:

3. Dodatni dvoboj na 15 min po pokalnem sistemu, če je neodločeno pa še dodaten dvoboj na zlate partije (beli 6 min, črni 5 min in črni ima dovolj remi).

 

Glasovanje o spremembi 36. člena moštvenega pravilnika: 26 za, 0 proti, 0 vzdržanih

 

Sklep

36. člen se spremeni, da se bo glasil takole:

Če katero moštvo izstopi iz tekmovanja po švicarskem sistemu ali izgubi en meč s kontumacom, tedaj izgubi vse preostale dvoboje z ničlo, ne glede na to, kdaj je izstopilo.

Če nastane neparno število ekip se ekipam, z najmanjšim številom točk, ki še niso dobile BYE ali dobile dvoboja brez borbe, dodeli BYE.

Ekipa, ki se ji dodeli BYE dobi po pol točke več od 50% možnih točk v tem srečanju za dvoboj do 6 desk, eno točko več od 50% za dvoboj za 7 do 12 desk, 1.5 točke več od 50%  za dvoboj 13 do 18 desk itd.

 

Glasovanje o izključitvi možnosti igranja tujcev na SLO FIDE rating listi z ratingom 2500 in več na državnih prvenstvih: 23 za, 0 proti, 0 vzdržanih

 

Sklep

Na državnih prvenstvih se ukine pravica nastopa tujcem z ratingom večjim od 2500 točk na slovenski FIDE rating listi.

 

Sklep

Tekmovalna komisija se zadolži za uskladitev terminov pokalnega in evropskega članskega prvenstva.

 

10. Informacije o šahovski olimpiadi v Sloveniji

Boris Kutin: Priprave na olimpiado 2002 potekajo po načrtih. Na Bledu smo podpisali predpogodbo o izgradnji kongresnega centra v sedanji hokejski dvorani. Investitor je ameriška družba, ki ima v načrtu tudi nakup dveh hotelov. Do konca septembra naj bi prenovili dvorano. Ni povsem izključeno, da bi tam tekmovale tudi ženske. Pričakujemo rekordno udeležbo do 140 reprezentanc. Trenutno deluje ožji organizacijski odbor. Prave podpore medijev trenutno še ni. Država svoje obveznosti poravnava v skladu s predvidenim načrtom. Ameriška firma je pripravljena prevzeti marketing, predvsem na internetu. Glavni sodnik olimpiade bo Geurt Gijssen. Skupaj je bil pripravljen program za obdelavo partij in rezultatov iz Istambula, kjer je deloval prvič. Letos je v proračunu rezervirano 77 milijonov SIT.

 

11. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

 

Boris Kutin je v imenu občnega zbora podelil plakete in priznanja ŠZS ter FIDE

Zlata plaketa: Stojan Puc, Bronasta plaketa: Šahovsko društvo Radenska Pomgrad, Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, Dušan Rusjan, Ludvik Cvirn, priznanje ŠZS: Marjan Drobne, Ljubiša Krstič, Anton Marič, Karel Šifrer, naslov mojstra: prof. dr. Leo Gusel, naslov mojstrice: Nada Marušič in Karmen Orel, naslov dopisnega mednarodnega mojstra: Peter Kariž, naslov dopisne mednarodne mojstrice: Francka Petek

 

12. Zaključek občnega zbora

 

Ob zaključku občnega zbora se je Boris Kutin zahvalil gostitelju Grand Hotel Union, da je omogočil občni zbor ter pozval delegate in goste, da se udeležijo skupnega kosila.

 

Zapisal:

Aleš Drinovec

 

Overili:

Vojko Mencineger

Janko Bohak


Sklepi 26. občnega zbora ŠZS, Ljubljana, 17.3.2001

 

1. Poročila komisij in upravnega odbora se sprejmejo.

2. Finančno poročilo za leto 2000 se potrdi.

3. Poročilo nadzornega odbora se sprejme.

4. Sprejme se predlagani tekmovalni program za leto 2001.

5. Sprejme se predlagani finančni načrt za leto 2001.

6. Sprejmejo se naslednje spremembe statuta ŠZS.

6. člen

Zveza ima pečat in štampiljko.

27. člen

Predsednika Zveze voli Občni zbor praviloma z javnim glasovanjem. Če se predlagata dva ali več kandidatov, so volitve tajne. Na zahtevo Občnega zbora morajo kandidati predstaviti svoj program.

Mandat predsednika štiri leta.

Predsednik je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru, ki ga lahko razreši tudi pred iztekom mandata.

7. Zaradi uskladitve mandatov predsednika in članov upravnega odbora, mandat predsednika izvoljenega na volitvah v letu 2001 traja do leta 2004, ko se izteče mandat članom upravnega odbora, izvoljenim v letu 2000.

8. Milan Kneževič je bil izvoljen za predsednika ŠZS za nadaljnja 3 leta.

9. V letu 2002 se vse lige razširijo iz 8 na 10 članov.

10. Z letom 2004 je za klube prve in državne lige obvezna udeležba v mladinski in ženski ligi.

11. Za določanje vrstnega reda na ekipnih tekmovanjih po bergerjevem sistemu se uporabljajo kriteriji:

Kriteriji za boljšo uvrstitev:

1. Večje število meč točk

2. Večje število šahovskih točk

3. Boljši izidi proti zmagovalcem

4. Medsebojni izid

5. Sonneborn-Bergerjev sistem

V primeru ključnih mest:

3. Dodatni dvoboj na 15 min po pokalnem sistemu, če je neodločeno pa še dodaten dvoboj na zlate partije (beli 6 min, črni 5 min in črni ima dovolj remi).

12. 36. člen pravilnika o moštvenih tekmovanjih se spremeni, da se bo glasil takole:

Če katero moštvo izstopi iz tekmovanja po švicarskem sistemu ali izgubi en meč s kontumacom, tedaj izgubi vse preostale dvoboje z ničlo, ne glede na to, kdaj je izstopilo.

Če nastane neparno število ekip se ekipam, z najmanjšim številom točk, ki še niso dobile BYE ali dobile dvoboja brez borbe, dodeli BYE.

Ekipa, ki se ji dodeli BYE dobi po pol točke več od 50% možnih točk v tem srečanju za dvoboj do 6 desk, eno točko več od 50% za dvoboj za 7 do 12 desk, 1.5 točke več od 50%  za dvoboj 13 do 18 desk itd.

13. Na državnih prvenstvih se ukine pravica nastopa tujcem z ratingom večjim od 2500 točk na slovenski FIDE rating listi.

14. Tekmovalna komisija se zadolži za uskladitev terminov pokalnega in evropskega članskega prvenstva.

15. Podelitev plaket in priznanj ŠZS:

Zlata plaketa: Stojan Puc, Bronasta plaketa: Šahovsko društvo Radenska Pomgrad, Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, Dušan Rusjan, Ludvik Cvirn, priznanje ŠZS: Marjan Drobne, Ljubiša Krstič, Anton Marič, Karel Šifrer, naslov mojstra: prof. dr. Leo Gusel, naslov mojstrice: Nada Marušič in Karmen Orel

 

Komisija za sklepe:

Stojan Karer

Franc Kramar

Rastislav Novačan