ORGANI V OKVIRU ŠAHOVSKE ZVEZE SLOVENIJE

Člani Upravnega odbora Šahovske zveze Slovenije:

 • Mirko Bandelj (prvi podpredsednik), v.d. predsednika
 • dr. Boris Žitnik (drugi podpredsednik)
 • Milan Kneževič, častni predsednik
 • Janez Bojc
 • Gojko Musič
 • Adrijan Rožič
 • Borut Simonič
 • mag. Anton Žunič
 • Adrijan Mihaljčišin

Nadzorni odbor ŠZS:

 • Narcisa Mihevc Mohr (predsednica)
 • Jožef Jerovšek
 • Marko Diaci

Disciplinska komisija:

 • Jan Gantar
 • Samo Rožič
 • Franc Simonič
 • Matic Škrinjar
 • Gregor Žmak

Predsedniki in člani Komisij:

 • Strokovni svet:
 • Matjaž Mikac (predsednik), Matej Šebenik, Silva Razlag, Aljoša Grosar

 • Komisija za osnovnošolski in mladinski šah:
 • Tone Praznik (predsednik), Dušan Brinovec, Jernej Buzeti, Martin Kodrič, Samo Štajner

 • Komisija za tekmovalni program:
 • Jernej Špalir (predsednik), Marjan Božič, Robert Rudman, Jadran Hlad, Karmen Mar

 • Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja:
 • Mirko Bandelj (predsednik), Gari Grosar, Boris Perkovič

 • Odbor sodnikov:
 • Bojan Arzenšek (predsednik), Boris Žlender, Marjan Drobne

 • Komisija za promocijo:
 • Darja Kapš (predsednica), Jože Skok, Igor Rojs, Matjaž Mazzini, Barbara Jakše Jeršič, Anže Novak

Delegat FIDE:

 • dr. Tomaž Subotič

Sekretarka ŠZS:

 • Nina Rob