Predlog kategorizacije igralcev za tekoče obdobje

Datum: ..

Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS -ZŠZ, bo 1. junija 2019 izdal nov seznam kategoriziranih športnikov. Objavljen seznam bo vseboval vse športnike, ki so svoje rezultate dosegli do 30.4.2019 in so predlagani s strani nacionalnih panožnih zvez. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (ŠAH - na straneh od 250 do 253).


Vsi novi rezultati za pridobitev kategorizacije so vneseni v sistem, preverite jih v naslednjem dokumentu Predlog kategorizacije OKS.


Morebitne pripombe sporočite najkasneje do ponedeljka, 29. aprila do 14.00 na e-mail naslov info@sah-zveza.si.