Obnovitev registracije, prestopni rok, predlogi za priznanja

Datum: 8.1.2019


Do konca meseca januarja na Šahovski zvezi Slovenije poteka registracijski rok za leto 2019. Klubi morate do takrat izpolniti registracijski list (obvezno preko e-poslovanja), ga natisniti, podpisati in žigosati ter ga najkasneje do 31. januarja poslati nazaj na ŠZS, bodisi po klasični pošti bodisi skeniranega po mailu.


Prestopni rok traja od 1. do 31. januarja 2019. V tem času morate registrirati nove člane, ki prehajajo iz drugih klubov, če želite, da bodo igrali za vaš klub na ekipnih tekmovanjih. Ostale nove člane (tisti, ki se prvič vključujejo v klub) lahko registrirate tudi med letom.


Klubi lahko najkasneje do 15. februarja 2019 na ŠZS pošljete predloge za priznanja in plakete ŠZS (z obrazložitvijo), ki jih podeljujemo na rednem Občnem zboru.