Predlog kategorizacije igralcev za tekoče obdobje

Datum: 18.12.2018

Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS -ZŠZ, bo 1. februarja 2019 izdal nov seznam kategoriziranih športnikov. Objavljen seznam bo vseboval vse športnike, ki so svoje rezultate dosegli do 15.12.2018 in so predlagani s strani nacionalnih panožnih zvez. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (ŠAH - na straneh od 250 do 253).


Vsi novi rezultati za pridobitev kategorizacije so vneseni v sistem, preverite jih v naslednjem dokumentu: Predlog kategorizacije_OKS_18.12.2018

Morebitne pripombe sporočite najkasneje do četrtka, 20. decembra do 12.00 na e-mail naslov info@sah-zveza.si.