Začasni seznam kategoriziranih športnikov

Datum: 25.9.2018

Obveščamo vas, da je na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije, pod Športniki / registracija in kategorizacija (http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija ) objavljen začasni seznam kategoriziranih športnikov, ki stopi v veljavo 1.10.2018. Morebitne pripombe nam posredujte na e-mail naslov info@sah-zveza.si najkasneje do petka, 28.9.2018, do 12.00!