Seminar za šahovske mentorje

Datum: 10.5.2018

Za izvajalce šahovskih programov v osnovnih šolah (mentorji, učitelji izbirnega predmeta) je predvidena izvedba posebnih seminarjev. Prvi 5- urni seminar je bil 24. marca.


Drugi seminar bo v soboto 19. maja v Ljubljani, v prostorih ŠZS (Bravničarjeva 13), od 10h do 16.00.


Program seminarja (6 ur): Šahovska igra v procesu vzgoje in izobraževanja; Splošna šahovska teorija 2; Šahovsko kombiniranje; Osnovne šahovske končnice; Priprava didaktičnih zgledov in gradiv.


Seminar je brezplačen in bo izveden v okviru prenosa znanj. Prijave zbiramo v naslednjem obrazcu.


Vabljeni tudi trenerji, starši in šahisti!


Predavatelj bo mednarodni mojster Matjaž Mikac, šahovski trener.