Razpis za izdelavo portala ŠZS

Datum: 8.5.2018

Šahovska zveza Slovenije (ŠZS), skladno s sklepom 07R.4.1. UO ŠZS, objavlja razpis za izdelavo spletne aplikacije ŠZS.


ŠZS vabi zainteresirane ponudnike spletnih storitev, da predložijo svoje ponudbe po navedenih navodilih / specifikacijah.

Ponudba naj vsebuje ceno, terminski plan izdelave, postavitve in testiranja spletnega mesta.


Ponudbe pošljite po e-pošti na info@sah-zveza.si; posamezna ponudba se šteje za prejeto, ko prejmete naše e-sporočilo – potrdilo o prejemu.


Rok za predložitev ponudbe je 4. 6. 2018 do 12. ure.


ŠZS si pridržuje pravico, da ne izbere ponudnika, če ji nobena od ponudb ne bo ustrezala.

Na naslednji povezavi si oglejte zahteve:


Zahteve za spletno aplikacijo Šahovske zveze Slovenije


Prijavitelji nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo ponujenih rešitev. ŠZS v nobenem primeru ni odgovorna za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na končno izbiro ponujene rešitve.