Trenerske pristojbine

Datum: 11.4.2018

Upravni odbor ŠZS na svoji 9. redni seji sprejel naslednji sklep:


9R.1.2. sklep: Letna pristojbina za strokovne delavce z nazivi trener in inštruktor znaša 30 EUR. V pristojbino so zajeti tudi stroški licenčnih seminarjev na katerih strokovni delavci potrjujejo svoje licence na vsaki dve leti, vodenje seznamov, izdaja potrdil, obveščanje ipd. Pristojbino je potrebno poravnati najkasneje do 28. februarja za tekoče leto, v nasprotnem primeru se zaračuna dodatnih 15 EUR. Licenca je veljavna le ob plačani letni pristojbini.


*V letu 2018 se rok za plačilo podaljša do 15. aprila.

**Strokovni delavci, začnejo plačevati pristojbino v letu, ko jim poteče aktualen naziv.


Seznam trenerskih nazivov najdete TUKAJ.


Pri plačilu uporabite naslednji sklic: 38-2018

TRR: 19100-0010000463


Račun boste prejeli po opravljenem plačilu.


Licenca se potrjuje na enodnevnem seminarju, 1 x na 2 leti. Prvi seminar bo 5. maja v Ljubljani, drugi pa jeseni na Štajerskem, točen datum in lokacija bosta objavljena naknadno. Vsi, tisti, ki jim licenca poteče 31.12.2018 (ali nimajo veljavne licence) se morajo letos udeležiti enega od dveh seminarjev, če želijo podaljšati licenco za leto 2019 in 2020.