Podelitev nagrad na mladinskem posamičnem prvenstvu Slovenije v pospešenem šahu do za leto 2018

Datum: 29.1.2018

Upravni odbor Fundacije Vesne Rožič je sklenil, da se na mladinskem posamičnem prvenstvu Slovenije v pospešenem šahu za leto 2018 podelijo nagrade v treh starostnih kategorijah.

Podeli se osemnajst nagrad v višini 40,00 EUR prvim trem v mladinskih starostnih kategorijah (dekleta in fantje) do 14 let, do 16 let in do 18 let . Skupaj se podelijo nagrade v znesku 720,00 EUR.