Pozor, do 19. januarja se morajo tudi nevladne organizacije vpisati v Register dejanskih lastnikov

Datum: 12.1.2018

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 41. členu določa obveznost poslovnih subjektov, ki so opredeljeni v 35.,36. in 37. členu ZPPDFT-1, da najkasneje do 19.11.2017 ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov.

Med te subjekte spadajo tudi športna društva.


Na AJPES-ovi strani je od 11.12.2017 na voljo aplikacija Register dejanskih lastnikov , kjer najdete tudi navodila o tem, kateri podatki se vpišejo v omenjeni register. Podatke je potrebno vpisati do 19.1.2018.


Za vpis v register dejanskih lastnikov mora imeti zastopnik društva kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES. Pri društvih imajo elektronski podpis in pooblastilo urejene fizične ali pravne osebe, ki za posamezno društvo opravljajo računovodske storitve. Obstoječe pooblastilo, ki ga imajo društva že evidentirana v sistemu e-pooblastil AJPES in velja pri oddaji zaključnega računa, pa v tem primeru ne zadostuje, temveč je omenjeno pooblastilo na novo potrebno pripraviti, kar pomeni, da poleg ostalih možnosti, za katere ste že sedaj pooblaščeni, obkljukate še opcijo “oddaja prijave za vpis v register dejanskih lastnikov”. Pooblastila so dostopna tukaj.