Izpit za nove šahovske in državne šahovske sodnike

Datum: 11.1.2018

Prijavni obrazec


Odbor sodnikov razpisuje izpit za nove šahovske in državne šahovske sodnike, ki bo potekal v soboto, 3. februarja 2018 po naslednjem programu:


9.00 - 13.00 - Neobvezni seminar (pravila šaha FIDE, praktične vaje iz računanja kategorij, ratingov, sestavljanja parov in uporabe programa WinSvicar/Ekipni)

15.00 - 16.00 - Obvezni seminar (sodniška praksa, šahovska ura, glavne spremembe pravil šaha FIDE v letu 2017, vprašanja)

16.15 - 18.15 - Pisni del izpita bo iz osmih vprašanj iz prejetega gradiva in iz dveh računskih vprašanj ter testa za licenco.

Ob 18.30 - Ustni del (odvisno od št. kandidatov) bo iz treh vprašanj iz gradiva.


Prijave kandidatov do petka 26.1.2018 do 12h, preko prijavnega obrazca.


Priloge o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo do 26.

januarja 2018 na e- mail naslov: info@sah-zveza.si

Seminar bo potekal v Kranju, v prostorih ŠD Tomo Zupan (Cesta Staneta Žagarja 27).

Pri izpitu ne bo dovoljena uporaba literature.

Pristopnina za izpit znaša 100,00 EUR in jo bo prijavitelj oz. njegov klub plačal po zaključku prijav na podlagi izstavljenega računa.

Pristopnina vključuje tudi licenco do 30.6.2018 in sodniško članarino za leto 2018.


Kandidati za državnega sodnika boste imeli tudi možnost da napredujete, če izpolnjujete pogoje in opravite FIDE licenčni seminar, ki bo od 16.-20. julija v Portorožu.


Literatura:

http://www.sah-zveza.si/pravila/szs/Šahovska pravila in pravilniki ŠZS.pdf

http://www.sah-zveza.si/pravila/zapisniki/sodniki/Izpit_100 vprašanj.pdf


Pogoji za prijavo na izpit za šahovske sodnike / državne šahovske sodnike:


12. člen

Naziv šahovskega sodnika si pridobi polnoletni kandidat, ki je opravil izpit za šahovske sodnike in izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je član šahovske organizacije najmanj eno leto,

- da je končal osemletno šolo ali drugo ustrezno izobrazbo,

- da ima najmanj tretjo šahovsko kategorijo,

- da je bil pomočnik sodnika na najmanj dveh tekmovanjih posameznikov in dveh tekmovanjih ekip,

- da ima priporočilo svojega kluba ali regionalne zveze.


13. člen

Naziv državnega šahovskega sodnika se pridobi z opravljenim izpitom na seminarju za državne šahovske sodnike. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da ima naziv šahovskega sodnika in v njem staž najmanj 4 leta,

- da ima končano srednjo šolo (5. stopnja) ali vsaj 10 let ustreznih sodniških izkušenj, ki jih mora potrditi OS,

- da je v zadnjih 4 letih bil glavni sodnik ali namestnik glavnega sodnika na najmanj 10 regionalnih ali višjih tekmovanjih. Vsi turnirji morajo biti ratingirani za slovenski rating, kandidat pa mora biti vsaj 4 krat glavni sodnik, vsaj dva (2) turnirja morata biti ratingirana na FIDE, maksimalno 6 turnirjev je lahko ekipnih, od tega maksimalno 4 ekipni dvoboji ter maksimalno 6 turnirjev je lahko regionalnih. Nabor turnirjev mora vsebovati vse tri tipe turnirjev (standardni, pospešeni in hitropotezni šah).


Predsednik odbora sodnikov: Bojan Arzenšek, IA