Predlog kategorizacije igralcev za tekoče obdobje

Datum: 18.12.2017

Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS -ZŠZ, bo 1. februarja 2018 izdal nov seznam kategoriziranih športnikov. Objavljen seznam bo vseboval vse športnike, ki so svoje rezultate dosegli od 1.9.2017 do 15.12.2017 in so predlagani s strani nacionalnih panožnih zvez. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po "Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji".


Vsi novi rezultati za pridobitev kategorizacije so vneseni v sistem, preverite jih v naslednjem dokumentu: Predlog kategorizacije_OKS_12.2017

Morebitne napake sporočite najkasneje do srede 20.12. do 10.00 na e-mail naslov info@sah-zveza.si .

Seznam je razdeljen posebej za standardni, pospešeni in hitropotezni šah. Prijavi se lahko samo 1 rezultat na obdobje v posamezni panogi.

S 1.5.2017 je v veljavo stopil nov dokument Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (ŠAH - na straneh od 250 do 253), sprejeti na 34. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 18. 4. 2017, po katerem se vrednotijo rezultati doseženi po 1.5.2017.