Slovenija šahira Gorenjka matira 2017 - prijava za izvajalce kvalifikacijskih turnirjev

Datum: 5.10.2017


Prijava izvajalcev (klubi, društva) za izvedbo kvalifikacijskih turnirjev za Slovenija šahira, Gorenjka matira 2017.


Prijavijo se lahko vsi klubi, ki so člani ŠZS.


Izbrani klubi morajo izvesti 1 kvalifikacijski turnirji (zadnji rok za izvedbo kvalifikacijskega turnirja je 19.12.2017). Kvalifikacijski turnir je lahko organiziran v sklopu že obstoječih klubskih ciklusov.


ŠZS bo za sofinanciranje kvalifikacijskih turnirjev zagotovila posameznemu izvajalcu sredstva v skupni višini 50 € kot nepovratna sredstva, vendar ne več kot 75 % dejansko nastalih stroškov. Izvajalec mora pred izplačilom predložiti zahtevek za izplačilo. Izbranim izvajalcem bo zahtevek poslan preko e-pošte.


Klubi se za izvedbo kvalifikacijskih turnirjev lahko prijavijo do torka, 24.10.2017 do 12h.


Izbranih bo 10 klubov. Pri izboru bo upoštevana regijska razpršenost tekmovanj, višina prijavnine, nagradni sklad in dosedanje sodelovanje pri projektu Slovenija šahira. O izboru bodo klubi obveščeni v petek, 27.10.2017.


Prijavni obrazec


Finale bo torek 26.12.2017 z nagradnim skladom 1000 €, z ločenimi kategorijami za člane, ženske, mladince, mladinke, seniorje in VIP turnir.