Predlog kategorizacije igralcev za september 2017

Datum: 31.8.2017

Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS -ZŠZ, bo 1. oktobra 2017 izdal nov seznam kategoriziranih športnikov. Objavljen seznam bo vseboval vse športnike, ki so svoje rezultate dosegli od 1.5.2017 do 31.8.2017 in jih bodo predlagale nacionalne panožne športne zveze. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po "Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji".


Vsi novi rezultati za pridobitev kategorizacije so vnešeni v sistem, preverite jih v naslednjem dokumentu: Predlog kategorizacije_OKS_9.2017

Morebitne napake sporočite najkasneje do ponedeljka 04.09. do 10.00 na e-mail info@sah-zveza.si .

Seznam je razdeljen posebej za standardni, pospešeni in hitropotezni šah. Prijavi se lahko samo 1 rezultat na obdobje v posamezni panogi.

S 1.5.2017 je v veljavo stopil nov dokument Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (ŠAH - na straneh od 250 do 253), sprejeti na 34. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 18. 4. 2017, po katerem se vrednotijo rezultati doseženi po 1.5.2017.