Začasni seznam kategoriziranih športnikov

Datum: 29.5.2017

Objavljen je začasni seznam kategoriziranih športnikov. Ta vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika.

Seznam, ki bo stopil v veljavo 01.6.2017 je narejen na osnovi:

• športnih rezultatov, ki so jih športniki dosegli v obdobju od 16.12.2016 do 30.4.2017,

• kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,

• predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.