Predlog kategorizacije igralcev za junij 2017

Datum: 26.4.2017

Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS -ZŠZ, bo 1. junija 2017 izdal nov seznam kategoriziranih športnikov. Objavljen seznam bo vseboval vse športnike, ki bodo svoje rezultate dosegli do 30.4.2017 in jih bodo predlagale nacionalne panožne športne zveze. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po "Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji".

Vsi novi rezultati za pridobitev kategorizacije so vnešeni v sistem.

Morebitne napake sporočite najkasneje do srede 03.05. do 12 h.

Predlog kategorizacije_OKS_4.2017

Seznam je razdeljen posebej za standardni, pospešeni in hitropotezni šah. Prijavi se lahko samo 1 rezultat na obdobje v posamezni panogi.

Kriteriji za pridobitev kategorizacije - standardni šah (na strani 244, 245)

Kriteriji za pridobitev kategorizacije - pospešeni in hitropotezni šah (na strani 12, 13)