Zabeležka s sestanka v okviru Mladinskega DP

Datum: 9.3.2017

Objavljena je zabeležka s sestanka v okviru Mladinskega DP na Ptuju, z dne 2.3.2017 - klik

Objavljen je ključ za uvršanje na naslednje Mladinsko DP - klik