Tečaj splošnih vsebin usposabljanja strokovnih delavcev v športu

Datum: 14.2.2017

Obveščamo vas, da je Fakulteta za Šport razpisala tečaj splošnih vsebin, ki zajema vse obvezne predmete, ki jih narekujejo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. Splošne vsebine opravljene na tečaju bodo priznane pri pridobivanju nazivov za strokovne delavce v šahu.

Povezava do razpisa - klik