Predlogi za občni zbor

Datum: 12.4.2018

Povzetek predlogov za občni zbor (podrobneje na šahovskem forumu - klik)

Predlog sklepa I: V finančnem poročilu naj bodo natančneje predstavljeni podatki o pridobljenih namenskih sredstvih in njihovi porabi .

Predlog sklepa II (v primeru hujše kršitve porabe namenskih sredstev): Razrešitev vodstva ŠZS.

Predlog sklepa I: Predlagamo, da se kot pritožbeni organ nad sklepi Disciplinske komisije določi Občni zbor, saj je to organ ki tudi imenuje Disciplinsko komisijo.

Predlog sklepa I: Predlagamo razveljavitev sprememb Kategorizacijskega pravilnika, dokler ni realiziran prehod na začetni rating 1000.

Predlog sklepa II: Predlagamo večji razmislek pred raznoraznimi spremembami in pravilniki ter vnaprejšnjo načrtovanje na kakšen način se bodo zadeve realizirale.