Razpis II. ČLANSKE LIGE ZAHOD 2017

Datum: 5.9.2017

Ljubljana, 28. 8. 2017

RAZPIS II. ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2017

1) Organizatorja II. članske lige zahod za leto 2017 sta Šahovski klub Komenda v sodelovanju s podjetjem Pogi, d. o. o., pod okriljem Šahovske zveze Slovenije. Tekmovanje bo organizirano v treh terminih: prvi termin od 29. 9. 2017 do 1. 10. 2017, drugi termin od 13. 10. 2017 do 15. 10. 2017 in tretji termin od 27. 10. 2017 do 29. 10. 2017 v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda.

2) Pravico nastopa imajo naslednje ekipe (žreb bo izveden po zaključku prijav na sedežu podjetja Pogi, d. o. o., prisotnost na žrebu ni obvezna):

1. ŠD Posočje

2. ŠK Ig

3. ŠK Trebnje BMP

4. ŠD Piran

5. ŠK Nova Gorica

6. ŠD Gorenjka Lesce

7. ŠD Kočevje

8. ŠD Domžale

9. ŠK Rimex Ilirska Bistrica

10. ŠK Stari Mayr Kranj

Ekipo sestavlja šest igralcev in največ dvanajst rezerv, vsi pa morajo biti pravilno registrirani za svoj klub za leto 2017. Vsi igralci so lahko prijavljeni v različnih stopnjah članskih lig, vendar lahko v tekočem letu nastopijo le v eni članski ligi. V ekipi članov lahko nastopajo tudi članice oziroma mladinci in mladinke, ki so nastopili v svojih ligaških tekmovanjih, ter največ dva tujca po Registracijskem pravilniku ŠZS - državljani/-ke Republike Slovenije, ki se na FIDE rating listi vodijo pod drugo državo, se štejejo za tuje državljane/-ke.

3) Igra se po pravilih FIDE za standardni šah in Ekipnem pravilniku ŠZS. Igralni čas je 90 minut za 40 potez + 30 minut, ves čas dodatek 30 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko, poteze se pišejo ves čas partije. II. članska liga zahod se igra po enokrožnem Bergerjevem sistemu, 9 kol. Tekmovanje bo vodeno z računalniškim programom WINEKIPNI. Osnovna postava ekipe se odda ob prijavi na tekmovanje, spremembo ekipe za naslednje kolo pa je potrebno pisno oddati glavnemu sodniku lige: po elektronski pošti glavnemu sodniku (franc.poglajen@pogi.si) vsaj pol ure (30 minut) pred predvidenim začetkom posameznega kola, lahko pa tudi pisno direktno sodniku v igralni dvorani, 30 minut pred kolom. Pari bodo objavljeni 20 minut pred začetkom kola. Če spremembe ni, mora ekipa dvoboj igrati z osnovno postavo. Vrstni red igralcev/-k v ekipi (osnovna postava) je določen tako, da ima lahko igralec/-ka na poljubni deski največ 150 točk nižji standardni FIDE ELO rating od igralcev/-k na nižjih deskah. Določitev vrstnega reda igralcev/-k znotraj ratinške omejitve je po presoji kapetana. Prvenstvo se bo ratingiralo za standardni FIDE ELO rating in enotni slovenski rating.

V skladu s Pravili šaha FIDE dodatno velja:

a) točka 6.7.2:privzeti čas zamude na partijo je 60 minut, brez dodatne kazni.

b) točka 9.1.1:brez privolitve glavnega sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za remi pred odigranimi 30. potezami.

4) Urnik II. članske lige zahod 2017:

Prvi vikend:

• petek, 29. 9. 2017: otvoritev lige in prvo kolo ob 17:00

• sobota, 30. 9. 2017: drugo kolo ob 16:00

• nedelja, 1. 10. 2017: tretje kolo ob 10:00

Drugi vikend:

• petek, 13. 10. 2017: četrto kolo ob 17:00

• sobota, 14. 10. 2017: peto kolo ob 16:00

• nedelja, 15. 10. 2017: šesto kolo ob 10:00

Tretji vikend:

• petek, 27. 10. 2017: sedmo kolo ob 17:00

• sobota, 28. 10. 2017: osmo kolo ob 16:00

• nedelja, 29 10. 2017: deveto kolo ob 10:00

razglasitev rezultatov bo 15 minut po končanem zadnjem kolu

5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja): meč točke, osnovne (šahovske) točke, medsebojni rezultat-i po meč točkah, FIDE Sonneborn-Berger koeficient, medsebojni rezultat/-i po osnovnih točkah (po pokalnem sistemu).

Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra naknadni pospešeni dvoboj po pokalnem sistemu (barve figur se žrebajo, 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca-ko za celo partijo) in v primeru samih remijev še "zlati hitropotezni dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur so obratne pospešenemu dvoboju, 6 minut za igralca-ko z belimi in 5 minut za igralca-ko s črnimi figurami, ekipi s črnimi figurami na prvi plošči zadoščajo sami remiji).

6) Zmagovalna ekipa II. članske lige zahod za leto 2017 se uvrsti v I. člansko ligo v letu 2018. Prve tri ekipe prejmejo v trajno last pokale. Število izpadlih ekip iz lige bo določeno glede na razplet tekmovanja v višji ligi.

7) Glavni sodnik je Poglajen Franc, državni šahovski sodnik. Odločitve glavnega sodnika so izvršne, pritožbe na sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor. V skladu s Pravilnikom o delovanju turnirskega odbora bodo v turnirski odbor imenovani trije predstavniki iz treh različnih društev in dodatni 2 rezervi iz preostalih društev. Pisna pritožba se s kavcijo 50 € odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut po končanem kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne.

8) Prijavo za nastop, ki morajo vsebovati osnovno postavo ekipe ter priimek in ime kapetana, se zbirajo do 15. 9. 2017 do 12.00 na naslov franc.poglajen@pogi.si. Osnovne postave prijavljenih ekip in razpored parov bo objavljen na spletni strani ŠK Komenda http://www.sah-komenda.com/turnirji/II%20LIGA%20ZAHOD/TEKOCE/vodilo.htm. Prijavnina za nastop znaša 100 €. Za vsakega prijavljenega igralca, kateri nima licence se ekipi zaračuna 5 €. Prijavnina in 5 € za igralce brez licence se vplača po zaključku prijav na podlagi prejetega računa. Brez plačanega računa nastop v ligi ne bo možen.Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih ali njihovih klubov. Organizatorja zagotovita vse rekvizite (šahovske garniture in elektronske šahovske ure ter formularje).

9) O poračunu prevoznih stroškov in ostalih temah se predstavniki ekip dogovorijo na sestanku Lige odbora v soboto, 30. 9. 2017, eno uro pred začetkom kola (ob 14h v igralni dvorani). Organizatorja ne prevzemata posredništva pri poračunu prevoznih stroškov - le-ta se bo po dogovoru lahko izvedel zgolj direktno med prizadetimi društvi. Ekipi, ki ne bo spoštovala sklepov Lige odbora, se da čas, da do četrtka 12. 10. 2017 uredi svoje obveznosti. Če bo stanje neurejeno, se ekipa črta iz tekmovanja.

10) Morebitna namestitev igralcev, igralk in spremljevalcev je v lastni režiji. V Kamniku je možno: Hostel pod Skalco, Mili Vrh, Gostišče Špenko. V Domžalah je možna v Hotelu Krona (***) ali Hotelu Ambient (***), v Ljubljani je možnih namestitev še več.

10) Informacije:

• Franc Poglajen, 041/325-685, franc.poglajen@pogi.si

• spletna stran lige: http://www.sah-komenda.com/turnirji/II%20LIGA%20ZAHOD/TEKOCE/vodilo.htm

11) Rezultate posameznih partij in celotnega dvoboja kapetana obeh ekip vpišeta na formular in ga podpišeta, nato pa kapetan zmagovalne ekipe podpisan formular preda sodniku (v primeru remija to stori kapetan ekipe z belimi figurami na prvi deski). Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Fotografiranje je dovoljeno prvih petnajst minut vsakega kola. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! Igralci in igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja sodnikov. Za opravičeno odsotnost na posameznem kolu se šteje uradno dokazilo (zdravniško potrdilo, policijski zapisnik), v naslednjem kolu mora nastopiti rezerva - za neopravičeno odsotnost na posameznem kolu se po zaključku tekmovanja plača kazen na račun ŠZS v višini 100 €. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in ŠZS.

12) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizatorja ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

ŠK Komenda predsednik Lige odbora

Franc Poglajen Miha Furlan