ODMEVI NA PRAVKAR KONČANI OBČNI ZBOR ŠZS

Datum: 5.6.2017

Ali so bili šahovski klubi in društva na pravkar končanem Občnem zboru žejni prepeljani čez vodo.

Lahko bi temu rekli tako, saj je avtoritativni predsednik Občnega zbora g. Bandelj z vso svojo tehniko vodenja zbora preprečil na samem zboru, da predlogi okrog 30 slovenskih klubov in društev ni videlo belega dne oz o njih ni bilo niti razprave, kaj šele glasovanje. Obrazložitev predsednika, da v primeru sprejetja takšnih sklepov, šahovske zveze v treh tednih več ne bo, je izjava brez primere v zgodovini ŠZS. Šahovska zveza Slovenije je organizacija klubov, klubi pa so v preteklosti kljub gospodarski krizi uspešno nastopali v slovenskih ligaških tekmovanjih, z muko plačevali članarino zvezi, posamezniki pa dosegali odlične rezultate v evropskem in svetovnem merilu. Tudi sam Občni zbor je bil odlično organiziran, zahvaljujoč predsedniku, novi sekretarki Nini in administratorki Gogi. Zato se za bodočnost ŠZS ni potrebno bati, bolj bistveno je da se organi zveze, katere je Občni zbor imenoval, držijo statuta ŠZS in ga tudi v vseh pogledih izvajajo. Mnenje je, da je Občni zbor odgovoren Upravnemu odboru in ne obratno. Kako si sicer lahko razlagamo gesto UO, da predloge klubov, ki so bili poslani na ŠZS v roku osem dni pred skupščino direktno ne uvrsti na dnevni red, še več, ne dovoli niti o njihovi razpravi.

Predlogi so bili sledeči:

1. Cenik ŠZS, ki bremeni klube, se naslednja tri leta ne more dvigovati.

2. Šahovski klubi so dolžni poravnati licence samo za tiste tuje in domače igralce, ki so v ligah dejansko nastopali v tekočem letu.

3. Kategorizacija igralcev, finančno bremeni zainteresirane šah klube oz ŠZS in ne organizatorja šahovskega turnirja.

Namen predlogov je bil stabilizirati finančne zadeve klubov ter potrditi realen finančni plan ŠZS, z željo da se ne sprejemajo samovoljni sklepi na sejah UO, potem pa se ti isti sklepi izničijo.

Poglejmo kaj pravi statut ŠZ:

IV. ČLANSTVO. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE ZVEZE

15. čl. Pravice članov zveze (opomba; člani zveze so klubi)

- da dajejo predloge in pobude organom Zveze zveze pri delu in izvrševanju nalog

- da sooblikujejo programe dejavnost Zveze

1. OBČNI ZBOR

17. člen (prva alineja)

Občni zbor je najvišji organ upravljanja zveze

19. člen (ena izmed alinej pravi)

-sprejema finančni načrt zveze Zveze in njen zaključni račun ter določa članarino in druge prispevke

(glej 38. Občni zbor ŠZS. Spremembe registracijskega pravilnika ŠZS, kjer Občni zbor določa cene licenc za slovenske in tuje igralce)

- določa smernice za delo Upravnega Odbora

21. člen (ena izmed alinej pravi)

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti Občnemu zboru v pisni obliki poslani najmanj 8 dni pred sklicem Občnega zbora.

Statut ŠZS je jasen kot beli dan in ga je potrebno samo prebrati. Predlogi klubov so bili na tajništvo zveze poslani v zakonitem roku,in so morali biti obravnavani in obrazloženi,s strani predlagateljev. Kot sem v začetku napisal, zaradi samovolje predsedujočega in kdove kakšnih interesov so pristali tam kot so. Da bi bila volk sit in koza cela, je Občni zbor sprejel sklep na predlog predsednika Občnega zbora da se o predlogih razpravlja na določenih komisijah. Ena od komisij je dala predlog UO ŠZS o preimenovanju šahovskih lig, brez posvetovanja s klubi. Omenjena zadeva, ki klubom direktno škoduje in neobravnavanje predlogov na Občnem zboru, bodo po neuradni oceni povzročili klubom okrog 15000 € deficita. Klubi bodo tako od zveze še naprej sprejemali račune za igralce, ki bodo samo na spisku ligaških tekmovanj kot rezerve, tekmovali pa praktično ne bodo.

TOREJ KAKO SE TEMU REČE, šahisti presodite sami. Ne pozabite pa plačati članarin, licenc in drugih prispevkov, grešniki oz. zamudniki bodo po novem objavljeni na listi srama, vsake tri mesece.

Kot predsednik liga odbora prve slovenske lige sem na samem Občnem zboru zagovarjal naše predloge ter zahteval da se o njih razpravlja in potem glasuje. Predsedujoči mi te možnosti ni dal, kljub temu da bi moral, zato bomo o vseh zadevah razpravljali na sestanku liga odbora ki bo 15.6.2017 na sedežu zveze v Ljubljani. Vaši komentarji ter telefonski klici,razočarani nad odnosom vodilnih na ŠZS, so prispevali k temu da je napisan ta članek.

Predsednik liga odbora 1. šahovske lige in

predsednik ŠD Ptuj

Danilo Polajžer Ptuj 03.06.2017