MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR LARS & SVEN LJUBLJANA OPEN 2017

Datum: 8.3.2017

MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR

LARS & SVEN LJUBLJANA OPEN 2017

1. Šahovski klub Komenda in ŠK Ljubljana v sodelovanju z osnovno šolo Kašelj razpisujeta MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR LARS & SVEN LJUBLJANA OPEN 2017.

2. Turnir je dobrodelno naravnan. Izkupiček prijavnin je namenjen projektu „PODARI MALICO“. Več o projektu na povezavi www.podarimalico.si. Na samem dogodku boste tudi lahko darovali za projekt s poslanim SMS-om.

3. Tekmovanje bo potekalo v soboto 25. marca 2017 v Športni dvorani Kašelj (OŠ Kašelj), Kašeljska cesta 119a v Ljubljani s pričetkom ob 10 uri.

4. Tekmovanje bo potekalo v dveh skupinah:

• mladinci, igralci in igralke letnik 1997 in mlajši

• najmlajši, igralci in igralke letnik 2007 in kasneje.

5. Prihod udeleženecev ter potrditev prijav v soboto 25. marca 2017 od 845 ure do 945 ure. Otvoritev tekmovanja ob 955 uri in ob 10 uri pričetek tekmovanja s I. kolom.

6. Skupina mladincev igra 9 kol, skupina najmlajših pa igra 7 kol, po švicarskem sistemu.

7. Igralni čas je 10 minut plus 5 sekund za potezona igralca oz. igralko. Igra se z uporabo elektronskih ur.

8. Igra se po pravilih FIDE z dodatkom za pospešeni šah (vključno s členom A4)!,

9. Otvoritev turnirja je v soboto 25. 3. 2017 ob 1000 uri v igralni dvorani. Pred pričetkom turnirja se objavi turnirski pravilnik na oglasni deski. Igralci in igralke potrdijo pravilnik z vpisom.

10.Kriteriji za delitev mest: V kolikor so osnovne točke enake se bodo upoštevali naslednji kriteriji: srednji Buholz koeficient, Buholz koeficient, boljši medsebojni rezultat, večje število zmag, večje število zmag z črnimi figurami, žreb.

11.Turnir bo prijavljen za SLO rating in za FIDE pospešeni šah.

12.Najboljši bodo nagrajeni in sicer:

skupina mladincev

o pokal prvi trije v absolutni konkurenci

o pokal najboljše dekle

o najboljši trije, posebej med dekleti in fanti prejmejo medalje v naslednjih skupinah

§ fantje in dekleta skupina 20 - letnik 1997-1998

§ fantje in dekleta skupina 18 - letnik 1999-2000

§ fantje in dekleta skupina 16 - letnik 2001-2002

§ fantje in dekleta skupina 14 - letnik 2003-2004

§ fantje in dekleta skupina 12 - letnik 2005-2006

skupina najmlajših

o pokal prvi trije v absolutni konkurenci

o pokal najboljše dekle

o najboljši trije, posebej med dekleti in fanti prejmejo medalje v naslednjih skupinah

§ fantje in dekleta skupina 10 - letnik 2007

§ fantje in dekleta skupina 9 - letnik 2008

§ fantje in dekleta skupina 8 - letnik 2009

§ fantje in dekleta skupina 7 - letnik 2010

§ fantje in dekleta skupina 6 - letnik 2011

Podeljene bodo še praktične nagrade (odvisno od sponzorjev). Nekaj praktičnih nagrad bo za najboljše po uvrstitvah, nekaj ostalih nagrad po posebnem spisku, nekaj nagrad pa bomo izžrebali naključno! Spisek podelitve nagrad bo objavljen pred pričetkom tekmovanja v igralni dvorani in na klubski spletni strani.

13.Prijavnina za igralko oziroma igralca znaša 10 € in se vplača v naprej. Plača se preko svojega kluba ali sam igralec - igralka nakaže na poslovni račun: Šahovski klub Komenda, pri NLB, 023100089876912 s pripisom „Prijavnina za Ljubljana open 2017“ ali z naročilnico šole poslano na naslov: Šahovski klub Komenda, Glavarjeva cesta 55a, 1218 Komenda. Kdor ne bo imel plačane prijavnine do 22. 3. 2017, ne bo mogel nastopiti na tekmovanju!

14.Igralec in igralka z najvišjim ratingom ne plačata prijavnine!

15.šahovske figure zagotovi organizator.

16.Vsaka igralka - igralec prinese elektronsko šahovsko uro

17.vsak udeleženec prejme malico

18.Obvezne so prijave za nastop(s plačano prijavnino) z navedbo osnovnih podatkov (priimek in ime, naslov bivanja, datum rojstva, kategorija, naziv šole in kluba, elektronski naslov) je potrebno poslati do 22. 3. 2017 na naslov ŠK Komenda ali na elektronski naslov franc.poglajen@pogi.si. Pregled prijav bo sproti objavljen na klubski spletni strani.

19.Spisek sponzorjev in donatorjev bo sproti osvežen na spletni strani http://www.sah-komenda.com/

20.Glavni sodnik je Franc Poglajen, državni šahovski sodnik, pomočnike zagotovi organizator. Morebitne pritožbe (izven pravil igre) bo reševal tričlanski turnirski odbor (z dvema namestnikoma) izbran iz prisotnih igralcev in spremljevalcev na samem tekmovanju. Pritožbo je potrebno najaviti v 5 minutah po končani partiji in jo oddati v pisni obliki glavnemu sodniku, ob njeni vročitvi je potrebno položiti kavcijo 50 evrov. Turnirski odbor reši pritožbo pred naslednjim kolom. Kavcija se v primeru pozitivno rešene pritožbe vrne predlagatelju

21.Šahistke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

22.Za ostale informacije se obrnite na Anžeta Novak, telefon 031/714-364 ali po e-pošti novakanze89@gmail.comali Franc Poglajen, telefon 041/325-685 oz. franc.poglajen@pogi.si

Spletna stan prvenstva: http://www.sah-komenda.com/rezultati/2017/Ljubljana%20open/vodilo-a.htm

Šahovski pozdrav!

Sekretarka predsednik

ŠK Ljubljana ŠK Komenda

Darja Kapš Franc Poglajen