ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

Registracijska komisija

Parmova 33, 1001 Ljubljana

 

Zapisnik

seje registracijske komisije, ki je bila 18.2.2005 ob 15.30 uri v prostorih ŠZS.

 

Prisotni: Žnideršič Tomaž, Pucelj Jože, Kodrič Vladimir in tajnik Kokalj Primož.

 

1. Registracija klubov pri ŠZS za leto 2005

Ob pregledu materiala, ki ga je pripravil tajnik ŠZS so člani ugotovili, da je:

-          90 društev je obnovilo registracijo

-          2 društvi sta vložili prošnjo za novo registracijo

-          5 društev ni obnovilo registracije (ŠK Invec Ribnica, ŠS Bukovci, ŠK Cerkno, ŠD Dobje, ŠK Moravče)

-          2 tujca nista obnovila registracije

-          283 igralcev/-lk se je na novo registriralo (od tega 7 tujcev)

-          prestop je opravilo 48 igralcev

  

Za članstvo v ŠZS sta zaprosili 2 društvi:

-          Šahovski klub Urban, Destrnik (regija: MAR)

-          Šahovsko društvo Podpeč (regija: NOT)

ŠK Urban in njihove člane se vpiše v register ŠZS, polnopravno članstvo (volilna pravica, možnost nastopa na DP,…) pa začne veljati, ko bodo uredili pravno-formalne obveznosti.

ŠD Podpeč se ne vpiše v register, saj je njihova vloga pomanjkljiva.

 

Zaradi pomanjkljivih vlog se zavrne vpis oz. prestop naslednjim šahistom/-kam:

-          ŠD Messer Slovenija Ruše: Damijan Kores (brez izpisnice),

-          ŠD Gornja Radgona: Žnidarič Franc, Breznik Miha (brez pristopne izjave),

-          ŠK Bohinj: Čerček Miha (brez pristopne izjave).

Spremembe se vpiše, ko dostavijo ustrezna dokazila (izpisnice, pristopne izjave).

 

Tajnik naj opozori klube na neporavnane finančne obveznosti do ŠZS za ratingiranje turnirjev. Če klubi v določenem roku ne poravnajo obveznosti, se jim turnirji do poravnave obveznosti ne ratingirajo. Neporavnane obveznosti za registracijo se upoštevajo kot prekinitev članstva.

 

2. Priznanje višjih kategorij igralcev/-lk

Pri pregledu dokumentacije za kategorizacijo smo odločili, da navedeni napredujejo v višje kategorije in sicer:

-          Mojstrski kandidat: Dean Miletič, Gorazd Supančič

-          Mojstrska kandidatka: Maja Hočevar

-          I. kategorija: Zajšek Franc, Leon Iljaž, Ivanovič Uroš, Vladimir Hevir, Borut Lužar, Martin Ocepek, Igor Rojs, Aljoša Kravanja

-          nižje kategorije se vpišejo po prejeti dokumentaciji.

 

Komisija je zavrnila naslednje vloge za kategorije:

-          Jernej Buzeti za I. kategorijo, ker je igral le 8 partij, od tega pa 2 partiji proti IV. kategornikom,

-          za igralce, ki niso vpisani v register ŠZS. Tem igralcem se kategorija vpiše, ko bodo vpisani v register (obvezen podatek je datum rojstva).

 

3. Sprememba registracijskega pravilnika

Člani komisije so potrdili predlog spremembe registracijskega pravilnika (5. člen; glede nastopa tujcev na moštvenih DP), ki je bil v javni razpravi. Predlaga se tudi, da lahko tujci nastopijo na Pokalnem prvenstvu Slovenije. Predlog se posreduje Upravnemu odboru ŠZS.

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

 

Zapisal: Primož Kokalj, tajnik