11th Ljubljana OPEN 2000 - sponsors

Organizacijski odbor/Organizing committee:
Predsednik/President: Janko Saradjen
Sekretar/Secretary: Joze Skok
dr. Miran Mejak
prof. dr. Maks Babuder
Marko Trskan
Lucija Goricki
Vojin Perovic
Gojko Music
Branko Drobnak
Irena Daris

Sodniki/Arbiters: Vojin Perovic, IA
Bojan Arzensek, IA
Branko Vadlja
Dragan Copic

Bilten in Internet/Bulletin and Internet:
Ales Drinovec
Bojan Arzensek