Pogoji uporabe forumov ŠZS

Pogoji uporabe za spletni forum Šahovske zveze Slovenije

 1. Spletni forum Šahovske zveze Slovenije je namenjen javnemu razpravljanju in posvetovanju o različnih šahovskih vsebinah in temah v Sloveniji in svetu.
 2. Cilj spletnega foruma Šahovske zveze Slovenije je spodbujanje e-participacije zainteresirane javnosti pri demokratičnemu vključevanju v odločitve.
 3. Spletni forum Šahovske zveze Slovenije upravlja in moderira tajništvo Šahovske zveze Slovenije po načelih diskurzivne etike in standardov posvetovalne demokracije. Tajništvo skrbi za upoštevanje pravil in načel foruma ter pripravo poročil razprav in posvetovanj.
 4. Registrirani uporabniki foruma so lahko le registrirani člani ŠZS ter predstavniki organov ŠZS. Uporabniki lahko objavljajo prispevke v razpravah z imenom in priimkom, prejemajo obvestila o novih objavah na forumu, sodelujejo v forumskih anketah, se opredeljujejo do poročil razprav, se povezujejo v spletna socialna omrežja, dostopajo do relevantnih informacij, video gradiva in povezav o aktualnih šahovskih zadevah ter spremljajo in komentirajo spletne prenose šahovskih partij v živo.
 5. Podatki registriranih uporabnikov foruma se uporabljajo izključno in samo za občasno elektronsko obveščanje uporabnikov o dogajanju na forumu, posredovanje informacij o poročilih razprav, dogodkih povezanih s spletnim forumom in novih odprtih razpravah in posvetovanjih.
 6. Pogoj za objavljanje v spletnem forumu Šahovske zveze Slovenije je strinjanje s pogoji uporabe foruma ter upoštevanje »Pravil in načel razpravljanja« na forumu.

Pravila in načela spletnega razpravljanja na forumu

Spletni forum Šahovske zveze Slovenije je javno dostopen spletni forum, na katerem potekajo moderirane tematske razprave, v katerih sodelujoči objavljajo mnenja, stališča, komentarje in predloge o različnih šahovskih vsebinah in temah v Sloveniji in svetu.
Pravila in načela razpravljanja so oblikovana z namenom, da si ob upoštevanju različnosti idej skupaj prizadevamo za soodgovorno, odkrito, pošteno, etično in vsebinsko bogato razpravo.
Z vstopom v forum se sodelujoči v razpravi zavežejo, da bodo upoštevali pravila in razpravljali v skladu s pravili in načeli spletnega foruma Šahovske zveze Slovenije.

Pravila razpravljanja na spletnem forumu Šahovske zveze Slovenije

 1. Sodelujoči v razpravi objavljajo svoje prispevke z imenom in priimkom.
 2. Sodelujoči v razpravi objavljajo prispevke, ki so neposredno povezani z vsebino razprave ter skrbijo za njihovo razumljivost in resničnost.
 3. Sodelujoči v razpravi upoštevajo splošna pravila navajanja avtorstva, citiranja in povzemanja.
 4. Prepovedano je izražanje katerekoli oblike nestrpnosti ali sovražnega govora. Prepovedano je nadlegovanje, ogrožanje, poniževanje in osebno napadanje drugih sodelujočih v razpravi.
 5. Vsi objavljeni prispevki sodelujočih so javno dostopni.
 6. Prispevke, ki kršijo pravila spletne razprave, bo moderator odstranil iz razprave in jih arhiviral za javnost v posebej za to določeni rubriki.

Načela razpravljanja na spletnem forumu Šahovske zveze Slovenije

Načela razpravljanja predstavljajo nadaljnje usmeritve in zagotavljajo okvir, znotraj katerega so uporabniki soodgovorni za udejanjanje namena in ciljev foruma.

 1. Sodelujoči v razpravi v prvi prispevek vključijo kratko osebno predstavitev in njihovo zanimanje za sodelovanje v forumu.
 2. Sodelujoči v razpravi spoštujejo pravico drugih razpravljavcev do izražanja ter upoštevajo avtonomnost njihovih prispevkov.
 3. Prispevki sodelujočih v razpravi naj bodo pregledni, ne preobsežni in ne krajši od enega stavka.
 4. Pri sklicevanju na predhodne prispevke se razpravljavci omejujejo na kratke odstavke. Pri objavi vsebine ali trditve, ki je v povezavi z javno osebo ali udeležencem razprave razpravljavci navedejo vir trditve.
 5. Sodelujoči v razpravi upoštevajo načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajo žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom, napadanju, neutemeljenemu argumentiranju, nestrinjanju z drugimi sodelujočimi za vsako ceno ter razpravljanju v vznemirjenem čustvenem stanju.
 6. Sodelujoči v razpravi skrbijo za medsebojno korektnost razprave ter usmerjajo, spodbujajo in pomagajo drugim sodelujočim pri uresničevanju cilja, načel in pravil foruma.
 7. Delo moderatorja je podvrženo javni presoji.