Strokovne razprave

VzdevekPrispevki 
22.8.2012 10:13:00

Re: Predlog osvajanja šahovskih kategorij na osnovi zmogljivostnega ratinga

Zapise, ki niso bili v skladu s temo in nekateri celo žaljivi, smo umaknili.
Nikakor ne želimo cenzurirati foruma, vendar naj bo nivo pisanja primeren ter naj se drži razpisane teme.
Sodelujoči naj si še enkrat preberejo pravila foruma: (povezava)
-
16.8.2012 16:16:00

Re: Predlog osvajanja šahovskih kategorij na osnovi zmogljivostnega ratinga

@ Primoz... imam malo pomisleke glede vrednotenja kategorij na podlagi ratinga. Namreč navajaš ratinške skupine, s katerimi lahko slovenski šahist osvoji naslov na podlagi ratinga in ga tudi obdrži, pa četudi mu potem rating (močno) pade... Sem gledal po zadnji ratinški bazi... za MK, I in II kategornike velja, da imajo v povprečju za 100 ratinških točk nižji rating, kot ta, ki ga daješ za pretvorbo. Pogledal sem tudi pri hrvatih... velika večina hrvaških MKjev, kot primer, ima rating nižji, kot 2100...
Zato osebno ne vem, zakaj bi bilo potrebno v pogoje vnašati kategorije nasprotnikov... Čisto praktično... je II kategornik z ELO 1950 kaj slabši od MKja z istim ratingom? Saj je za "ventil" v pravilniku najnižji dovoljen Rc...
-
16.8.2012 9:12:00

Re: Predlog osvajanja šahovskih kategorij na osnovi zmogljivostnega ratinga

Dopolnilo predloga - v drugi alineji se doda stavek, tako da se druga alineja glasi:
Nadomestni rating se upošteva za maksimalno 1 igralca v primeru nezadostnega števila igralcev z ustrezno kategorijo (npr: pogoju za MK tako ustreza 3 x MK + 1 x 2100). Če nasprotniki nimajo kategorij, se za pretvorbo uporabijo ratingi po preračunih iz 4. člena Slovenskega ratinga (M=2300, MK=2150, I=2000, II=1850, III=1700, IV=1600 BK=1500).
-
14.8.2012 15:54:00

Re: Predlog osvajanja šahovskih kategorij na osnovi zmogljivostnega ratinga

Kako pa je z kategorijami nasprotnikov, če tekmovalec zmogljivostni rating doseže na turnirju v tujini oz. proti tujim igralcem, ki praviloma nimajo prijavljenih kategorij za nastop na turnirju? In kako je z izračunom, če npr. igralec igra sicer 9 partij, a od tega 5 proti igralcem s samo slovenskim in 4 proti igralcem s samo FIDE ratingom?
-
12.8.2012 12:20:00

Re: Predlog osvajanja šahovskih kategorij na osnovi zmogljivostnega ratinga

Noben me ni vprašal za mnenje, v razpravo, (če jo bo poleg prikimanj še kaj), prispevam moj pogled na t.i. zmogljivostni rating, ki bi glede

na uporabljeno kratico Rp lahko bil tudi performančni rating. (V Evropi je ustaljen izraz turnirski performančni rating ali TPR).
V Evropi so v uporabi različni tipi Rp glede na metodo izračuna, ki je lahko odmik od povprečja, neodvisna, prilagoditvena, šahovsko metrična

(chessmetric AVG425) in končno metoda povprečja 400 (AVG400).

V 12. poglavju Pravilnika ŠZS je v členu 7 primer izračuna Rp. Rp = Rc + Dp, kjer je Rp performančni rating, Rc povprečni rating in Dp v

točkah izražena razlika med ratingoma igralcev, ki jo je potrebno poiskati iz tabele 1 pravilnika. Rezultat primera je Rp = 1720 + 36 = 1756.

Enak rezultat, kot je v primeru, sem dobil tudi po metodi šahovske metrike s formulo: Rp = Rc + 425 (W - L) / N = 1720 + 425 (5-4)/9 = 1720 +

36 = 1756, kjer je W št. zmag in L št. porazov, vse drugo pa isto. Ta formula je v uporabljena (kot ena od zgornjih variant) v Slovenski

Sevilli (program za vodenje turnirjev).

Ko primerjamo obe metodi, je po prvi Rp odvisen le od Rc in razlike v ratingu igralcev. Po metodi šahovske metrike je Rp odvisen od Rc,

števila zmag in št. porazov (remi se izniči). Po prvi metodi je pomemben le rating, po drugi so pa pomembne zmage! Da je izračun enak po obeh

metodah, pomeni, da sta metodi med seboj primerljivi, rezultat pa je enak le v nekaterih primerih. Pomembno je pri tem, da je metoda šahovske

metrike realnejša, ker meri moč igralca na trenutnem turnirju in ne le na zgodovini ratinga igralcev, ki je nerealno merilo trenutnega

turnirja.

Moj predlog je, da se za performančni rating Rp izbere metoda šahovske metrike, ki jo omogoča program za vodenje turnirjev Slovenska Sevilla.

Lepo pozdravljeni!
Rihard Piskar
šahovski sodnik


-
30.7.2012 22:16:00

Re: Predlog osvajanja šahovskih kategorij na osnovi zmogljivostnega ratinga

Končno, jaz sem za! Lp!
-
30.7.2012 14:06:00

Predlog osvajanja šahovskih kategorij na osnovi zmogljivostnega ratinga

Registracijska komisija pripravlja predlog osvajanja kategorij na podlagi zmogljivostnega ratinga.
Zainteresirano javnost prosimo, da sporoči predloge in pripombe v tem forumu ali na info@sah-zveza.si.

 

| min. igralcev | nadomestni | najnižji dovoljeni | |
Kategorija | te kat. ali višje | rating za | povprečni rating(Rc) | Rp | min. kol
M | > 1/3 kol | 2200 | 2150 | 2350 | 9
MK | > 1/3 kol | 2100 | 1950 | 2200 | 9
I | > 1/3 kol | 1950 | 1800 | 2050 | 9
II | > 1/3 kol | 1750 | 1650 | 1900 | 9
III | > 1/3 kol | 1650 | | 1750 | 9
IV | > 1/3 kol | 1550 | | 1650 | 9

- V primeru Bye ali 1 neodigrane partije (višja sila) se šteje, da je igralec, ki osvaja, izgubil z igralcem z najnižjim dovoljenim povprečnim ratingom.
- Nadomestni rating se upošteva za maksimalno 1 igralca v primeru nezadostnega števila igralcev z ustrezno kategorijo (npr: pogoju za MK tako ustreza 3 x MK + 1 x 2100).
- Izračuni so lahko na osnovi slovenskega ali FIDE ratinga (vendar cel izračun z istim ratingom, ne mešano).
-