20th Chess Festival Bled 99 - Photo Gallery

Pevski zbor lipa in castni gostje/Chorus Lipa and guests of honor

Perovic Vojin: 20 let v organizaciji festivalov/20 years of organizing Bled festival

Slavko Mali: 20 let na vseh turnirjih/20 years allways playing

Antonija Einspieler: 19 let na vseh turnirjih/19 years allways playing

Prva poteza zupana Bleda mag. Borisa Maleja/First move of Mr. Boris Malej - major of Bled