English

P R A V I L N I K

21. ŠAHOVSKEGA FESTIVALA BLED 2000

1. Tradicionalne mednarodne odprte šahovske turnirje za šahiste, šahistke, veterane in mladino prirejajo ŠZ Gorenjske in Občina Bled z namenom nadaljevati šahovsko tradicijo Bleda, prispevati k nadaljnjemu napredku in popularizaciji šahovske igre, pridobivanju mednarodnih izkušenj mladih slovenskih šahistov in šahistk ter popestritvi turistične ponudbe na Bledu.

2. Turnirji bodo v plesni dvorani Kazina Hotela PARK na Bledu od 25.3.-2.4.2000.

3. Pravico nastopa na turnirjih imajo šahisti in šahistke, ki se prijavijo do začetka žrebanja in zamudniki po točki 7 tega pravilnika.

4. Turnirji se igrajo ločeno: A turnir za šahiste in šahistke s FIDE ratingom 2200 in več, B turnir za šahiste in šahistke s FIDE ratingom do 2300 točk, turnir za veterane (šahisti in šahistke nad 60 let starosti) in mladinski turnir (rojeni 1984 in mlajši). Organizator si pridržuje pravico, da sprejme na A turnir igralce, ki popolnoma ne izpolnjujejo pogoje (do največ 10 % igralcev).

5. Igra se po pravilih FIDE, 9 kol, švicarski sistem, dirigirana varianta po ratingu. Pari se določajo z računalnikom.

6. Otvoritev bo 25. marca 2000 ob 15.30 uri v igralni dvorani. Pred pričetkom tekmovanja se objavi turnirski pravilnik na oglasni deski. Igralci potrdijo pravilnik z vpisom.

7. Morebitni zamudniki prvega kola se izjemoma uvrstijo na turnir, če so se pravočasno prijavili organizatorju in javijo, da v določenem kolu ne bodo mogli nastopiti.

8. Igralni čas je 2 uri za 40 potez + 1 za 20 potez nakar se igralcu doda 30 min do konca partije. Za turnir veteranov je igralni čas 2 uri za 40 potez nakar se doda 1 ura vsakemu igralcu do konca partije, za drugi mladinski turnir pa 1h na igralca po pravilih za pospešeni šah.

RAZPORED KOL:

1. kolo 25.3. sobota od 16.00 - 23.00 ure

2. kolo 26.3. nedelja od 16.00 - 23.00

3. kolo 27.3. ponedeljek od 16.00 - 23.00

4. kolo 28.3. torek od 16.00 - 23.00

5. kolo 29.3. sreda od 16.00 - 23.00

6. kolo 30.3. četrtek od 16.00 - 23.00

7. kolo 31.3. petek od 16.00 - 23.00

8. kolo 1.4. sobota od 16.00 - 23.00

9. kolo 2.4. nedelja od 10.00 - 17.00

Prvi mladinski turnir se igra 25.3.2000 ob 10.00 uri 9 kol na 15 minut in drugi od 31.3.-2.4.2000 z naslednjim razporedom kol: 1. 10.00, 2. 13.00, 3. 16.00, 4. 10.00, 5. 13.00, 6. 16.00, 7. 10.00, 8. 13.00 in 9. 15.00

9. Oba originalna zapisa partije se po končani partiji obvezno oddata sodniku. Formularja odda zmagovalec, v primeru remija pa igralec z belimi figurami.

10. Preložitev partije ni možna. Igralec, ki neopravičeno izostane od kola, se smatra, da je odstopil s turnirja

11. NAGRADE:

A turnir: DEM 12.300 (3.000, 2.300, 1.700, 1200, 800, 600, 400, 300, 4x200, 4x100, igralke (če jih je 5 ali več): 400, 200, najboljši mladinec (do 18 let): 200).

B turnir: DEM 4.800 (1.000, 700, 500, 400, 300, 200, 2 x 100, najboljši igralki (če jih je več kot 5): 200, 100, najboljši mladinec (do 18 let) 200, 100, nagrade po ratingih: 2000-2150: 200, 100, 1850-1999: 200, 100, < 1850: 200, 100).

Turnir veteranov: 300, 200, 100, praktične nagrade. Mladinski turnir: praktične nagrade.

Mladinska turnirja in VIP turnir: pokali in praktične nagrade.

Zmagovalci vsake od festivalskih skupin prejmejo pokal.

Pri delitvi mest se denarne nagrade delijo polovico po točkah, polovico pa po srednjem Buchholz-u (MBuch). Igralec prejme le višjo nagrado. Najnižje in posebne nagrade se ne delijo. Zmagovalec turnirja je igralec, ki doseže največ točk. Pri enakem številu točk o boljši uvrstitvi odločajo naslednji kriteriji:

a) Medium Buchholz (MBuch)

b) Bucholz (Buch)

c) medsebojni rezultat (oz. rezultati)

12. V turnirskih prostorih je kajenje prepovedano.

13. Zaključek turnirja in podelitev nagrad bo 2. aprila ob 18.00 uri na svečani prireditvi.

14. Glavni sodnik festivala je g. Bojan Arzenšek, mednarodni šah. sodnik, g. Aleš Drinovec, mednarodni šah. sodnik (namestnik), pomočnika sta: Drago Šiftar, mednarodni šahovski sodnik, Matjaž Dolenc državni šahovski sodnik in Franc Poglajen, državni šahovski sodnik.

15. Turnirski odbor sestavljajo: predsednik: g. Vojin Perović, mednarodni šah. sodnik, člani: ______________, _____________________, _______________________, ______________________

16. Pismeno pritožbo s kavcijo 50 DEM (protivrednost v SIT) na sodnikovo odločitev lahko predloži prizadeti igralec turnirskemu odboru, najkasneje v 1 uri po končani seansi. Turnirski odbor mora odločati o zadevi do naslednjega kola. Kavcija se vrne, če je pritožba upravičena. Sklep turnirskega odbora je dokončen.

17. Vsak igralec dovoljuje organizatorju objavo partij v knjigah, časopisih, revijah in elektronskih medijih

18. Igralec sprejme ta pravilnik s sodelovanjem na turnirju.

Bled, 25. marec 2000

 

 

 

TOURNAMENT RULES OF THE

21st Chess Festival Bled 2000

1. Traditional tournaments for chess players are organized by Chess Federation of Gorenjska and Community of Bled to continue Chess tradition of Bled, to give a contribute to development and popularization of chess, to give an opportunity to young Slovenian chess players to take part in international tournaments and to variegate the tourist offer in Bled.

2. The tournaments are taking place in dancing hall Kazina of Hotel PARK in Bled from March 25th till April 2nd 2000.

3. Players and women players can take part in tournament if they fill the registration form until the end of registration period, unless they register under condition in paragraph 7.

4. There are 6 Tournaments, which are played separate: Open A for players with ELO 2200 and more, Open B for players with ELO 2300 and less, Veterans' Tournament for 60 years old players and older two tournaments for juniors (born 1985 and after) and VIP tournament. Organizer is allowed to take up to 10% players to OPEN A, who do not have rating 2200.

5. The tournaments are played by FIDE rules, 9 rounds, Swiss system.

6. The opening ceremony take place in playing hall at 3.30 p.m. on March 25th 2000. Before the start of the tournaments the tournament rules will be announced. The players agree with tournament rules by their participation in the tournament.

7. Late players have exceptionally chance to participate in tournament if they announce their arrival to organizer. They will be inserted to tournament table at round they start.

8. Playing time is 40 moves in 2 hours + 20 moves in 1 hour + 30 minutes for the rest of the game. In the Veterans' tournament the playing time is 40 moves in 2 hours + 1 hour for the rest of the game and for the juniors 15 min and 1h rapid chess rules.

Time schedule:

1st round March 25th Saturday 4 p.m. - 11 p.m.

2nd round March 26th Sunday 4 p.m. - 11 p.m.

3rd round March 27th Monday 4 p.m. - 11 p.m.

4th round March 28th Tuesday 4 p.m. - 11 p.m.

5th round March 29th Wednesday 4 p.m. - 11 p.m.

6th round March 30th Thursday 4 p.m. - 11 p.m.

7th round March 31st Friday 4 p.m. - 11 p.m.

8th round April 1st Saturday 4 p.m. - 11 p.m.

9th round April 2nd Sunday 10 a.m. - 5 p.m.

Youth tournament will be played on March 25th at 10 a.m. and from March 31st-April 2nd2000 as rounds follows: 1st 10 a.m., 2nd 1 p.m., 3rd 4 p.m., 4th 10 a.m., 5th 1 p.m., 6th 4 p.m., 7th 10 a.m., 8th 1 p.m. and 9th 3 p.m.

9. Both formularies with noted game must be given to arbiter by winning player or in case of draw by player with white pieces.

10. The postpone of game is not possible. Player absent from the game without announcement to chief arbiter one day before will be resigned.

11. Prizes:

Open A: DM 12.300 (3.000, 2.300, 1.700, 1.200, 800, 600, 400, 300, 4x200, 4x100, best woman players: 400, 200 (if more then 5 participants), best junior (18 years and less): 200).

Open B: DM 4.800 (1.000, 700, 500, 400, 300, 200, 2 x 100, best women players: 200, 100, best junior (18 years and less) 200, 100, rating prizes: 2000-2150: 200, 100, 1850-1999: 200, 100, < 1850: 200, 100).

Veterans' tournament: 300, 200, 100, practical prizes.

Juniors' tournaments and VIP tournament: practical prizes

In case of the same score, the prizes are shared 50% regarding score and 50% regarding MBUCH (medium Buchholz). The player gets only the higher prize. The lowest prizes are not divided.

The winner of the tournament is player with the best score. In case of the same score additional criterions take effect:

- MBuch (medium Buchholz)

- Buchholz

- results among players in group

12. Smoking in playing hall is not allowed.

13. The closing ceremony will be on April 2nd 2000 at 6 p.m.

14. The Chief arbiter of Chess Festival is Mr. Bojan Arzensek, arbiter FIDE, Mr. Ales Drinovec, Arbiter FIDE (deputy), Mr. Drago Siftar, arbiter FIDE, Mr. Matjaz Dolenc, Slovenian arbiter, Franc Poglajen, Slovenian arbiter.

15. The members of appeals committee are: Chairman: Mr. Vojin Perovic, arbiter FIDE, members: ______________, __________________, _________________, ____________________.

16. Written appeal with charge of 50 DM is acceptable till 1 hour after arbiters decision. If the appeal is resolved in player's good then the charge is returned and the arbiters decision overruled. Decision of appeals committee is final.

17. Every player allows to the organizer publication of games in bulletins, books, magazines and electronic media.

18. Every player accepts this rules by participating the tournament.

Bled, March 25th 2000