English

P R A V I L N I K

22. SAHOVSKEGA FESTIVALA BLED 20011. Tradicionalne mednarodne odprte sahovske turnirje za sahiste, sahistke, veterane in mladino prirejajo SZ Gorenjske in Obcina Bled z namenom nadaljevati sahovsko tradicijo Bleda, prispevati k nadaljnjemu napredku in popularizaciji sahovske igre, pridobivanju mednarodnih izkusenj mladih slovenskih sahistov in sahistk ter popestritvi turisticne ponudbe na Bledu.

2. Turnirji bodo v plesni dvorani Kazina Hotela PARK na Bledu od 24.3.-1.4.2001.

3. Pravico nastopa na turnirjih imajo sahisti in sahistke, ki se prijavijo do zacetka zrebanja in zamudniki po tocki 7 tega pravilnika.

4. Turnirji se igrajo loceno: Odprti turnir za vse sahiste in sahistke s FIDE ratingom in brez njega, turnir za veterane (sahisti in sahistke nad 60 let starosti), mladinska turnirja (rojeni 1986 in mlajsi) ter VIP turnirja za vabljene.

5. Igra se po pravilih FIDE, 9 kol, svicarski sistem, dirigirana varianta po ratingu. Pari se dolocajo z racunalnikom.

6. Otvoritev bo 24. marca 2001 ob 15.30 uri v igralni dvorani. Pred pricetkom tekmovanja se objavi turnirski pravilnik na oglasni deski. Igralci potrdijo pravilnik z vpisom.

7. Morebitni zamudniki prvega kola se izjemoma uvrstijo na turnir, ce so se pravocasno prijavili organizatorju in javijo, da v dolocenem kolu ne bodo mogli nastopiti.

8. Igralni cas je 2 uri za 40 potez + 1 ura do konca partije na odprtem turnirju in turnirju veteranov. Za prvi mladinski turnir je igralni cas 15 min za drugi pa 30 min na igralca po pravilih za pospeseni sah.

RAZPORED KOL:

1. kolo 24.3. sobota od 16.00 - 22.00 ure

2. kolo 25.3. nedelja od 16.00 - 22.00

3. kolo 26.3. ponedeljek od 16.00 - 22.00

4. kolo 27.3. torek od 16.00 - 22.00

5. kolo 28.3. sreda od 16.00 - 22.00

6. kolo 29.3. cetrtek od 16.00 - 22.00

7. kolo 30.3. petek od 16.00 - 22.00

8. kolo 31.3. sobota od 16.00 - 22.00

9. kolo 1.4. nedelja od 10.00 - 16.00

Prvi mladinski turnir se igra 25.3.2001 ob 10.00 uri 9 kol na 15 minut in drugi od 31.3.-1.4.2001 ob 16.00 uri prvi dan in ob 10.00 drugi dan. VIP turnirja se zacneta 31.3.2001 ob 16.00 uri.9. Oba originalna zapisa partije se po koncani partiji obvezno oddata sodniku. Formularja odda zmagovalec, v primeru remija pa igralec z belimi figurami.

10. Prelozitev partije ni mozna. Igralec, ki neopraviceno izostane od kola, se smatra, da je odstopil s turnirja

11. NAGRADE:

Open: DEM (3.000, 2.300, 1.700, 1200, 900, 700, 600, 3x400, 3x250, 3x150, igralke, mladinci (do 18 let), rating skupine do 1900, 1900-2099, 2100-2299: 300, 200, 100)

Turnir veteranov: 300, 200, 100, prakticne nagrade. Mladinski turnir: prakticne nagrade.

Mladinska turnirja in VIP turnir: pokali in prakticne nagrade.

Zmagovalci vsake od festivalskih skupin prejmejo pokal.

Pri delitvi mest se denarne nagrade delijo polovico po tockah, polovico pa po srednjem Buchholz-u (MBuch). Igralec prejme le visjo nagrado. Najnizje in posebne nagrade se ne delijo. Zmagovalec turnirja je igralec, ki doseze najvec tock. Pri enakem stevilu tock o boljsi uvrstitvi odlocajo naslednji kriteriji:

a) Medium Buchholz (MBuch)

b) Bucholz (Buch)

c) medsebojni rezultat (oz. rezultati)

12. V turnirskih prostorih je kajenje prepovedano.

13. Zakljucek turnirja in podelitev nagrad bo 1. aprila ob 17.00 uri na svecani prireditvi.

14. Glavni sodnik festivala je g. Bojan Arzensek, mednarodni sah. sodnik, g. Ales Drinovec, mednarodni sah. sodnik (namestnik), pomocnika sta: Ana Grobelsek sahovska sodnica in Franc Poglajen, drzavni sahovski sodnik.

15. Turnirski odbor sestavljajo: predsednik: g. Vojin Perovic, mednarodni sah. sodnik, clani: ______________, _____________________, _______________________, ______________________

16. Pismeno pritozbo s kavcijo 50 DEM (protivrednost v SIT) na sodnikovo odlocitev lahko predlozi prizadeti igralec turnirskemu odboru, najkasneje v 1 uri po koncani seansi. Turnirski odbor mora odlocati o zadevi do naslednjega kola. Kavcija se vrne, ce je pritozba upravicena. Sklep turnirskega odbora je dokoncen.

17. Vsak igralec dovoljuje organizatorju objavo partij v knjigah, casopisih, revijah in elektronskih medijih

18. Igralec sprejme ta pravilnik s sodelovanjem na turnirju.Bled, 24. marec 2001

 

TOURNAMENT RULES OF THE

22nd Chess Festival Bled 20011. Traditional tournaments for chess players are organized by Chess Federation of Gorenjska and Community of Bled to continue Chess tradition of Bled, to give a contribute to development and popularization of chess, to give an opportunity to young Slovenian chess players to take part in international tournaments and to variegate the tourist offer in Bled.

2. The tournaments are taking place in dancing hall Kazina of Hotel PARK in Bled from March 24th till April 1st 2001.

3. Players and women players can take part in tournament if they fill the registration form until the end of registration period, unless they register under condition in paragraph 7.

4. There are 6 Tournaments, which are played separate: Open for players with or without FIDE ELO, Veterans' Tournament for 60 years old players and older two tournaments for juniors (born 1986 and after) and VIP tournaments.

5. The tournaments are played by FIDE rules, 9 rounds, Swiss system.

6. The opening ceremony take place in playing hall at 3.30 p.m. on March 24th 2001. Before the start of the tournaments the tournament rules will be announced. The players agree with tournament rules by their participation in the tournament.

7. Late players have exceptionally chance to participate in tournament if they announce their arrival to organizer. They will be inserted to tournament table at round they start.

8. Playing time is 40 moves in 2 hours 1 hour for the rest of the game. For the juniors 15 min and 30 min rapid chess rules, for VIP 20 min + 10 sec FIDE.Time schedule:

1st round March 24th Saturday 4 p.m. - 10 p.m.

2nd round March 25th Sunday 4 p.m. - 10 p.m.

3rd round March 26th Monday 4 p.m. - 10 p.m.

4th round March 27th Tuesday 4 p.m. - 10 p.m.

5th round March 28th Wednesday 4 p.m. - 10 p.m.

6th round March 29th Thursday 4 p.m. - 10 p.m.

7th round March 30st Friday 4 p.m. - 10 p.m.

8th round March 31st Saturday 4 p.m. - 10 p.m.

9th round April 1st Sunday 10 a.m. - 4 p.m.Youth tournament will be played on March 25th at 10 a.m. and from March 31st-April 1st 2001. VIP tournaments will be played from March 31st-April 1st 2001.

9. Both formularies with noted game must be given to arbiter by winning player or in case of draw by player with white pieces.

10. The postpone of game is not possible. Player absent from the game without announcement to chief arbiter one day before will be resigned.

11. Prizes:

Open: DM (3.000, 2.300, 1.700, 1.200, 900, 700, 600, 3x400, 3x250, 3x150, best woman, junior (U18), rating groups bellow 1900, 1900-2099, 2100-2299: 300, 200, 100).

Veterans' tournament: 300, 200, 100, practical prizes.

Juniors' tournaments and VIP tournament: practical prizesIn case of the same score, the prizes are shared 50% regarding score and 50% regarding MBUCH (medium Buchholz). The player gets only the higher prize. The lowest prizes are not divided.

The winner of the tournament is player with the best score. In case of the same score additional criterions take effect:

- MBuch (medium Buchholz)

- Buchholz

- results among players in group

12. Smoking in playing hall is not allowed.

13. The closing ceremony will be on April 1st 2001 at 5 p.m.

14. The Chief arbiter of Chess Festival is Mr. Bojan Arzensek, arbiter FIDE, Mr. Ales Drinovec, Arbiter FIDE (deputy), Ms. Ana Grobelsek, arbiter, Franc Poglajen, Slovenian arbiter.

15. The members of appeals committee are: Chairman: Mr. Vojin Perovic, arbiter FIDE, members: ______________, __________________, _________________, ____________________.

16. Written appeal with charge of 50 DM is acceptable till 1 hour after arbiters decision. If the appeal is resolved in player's good then the charge is returned and the arbiters decision overruled. Decision of appeals committee is final.

17. Every player allows to the organizer publication of games in bulletins, books, magazines and electronic media.

18. Every player accepts this rules by participating the tournament.

19. Use of the mobile phones in tournament hall will be charged 3000 SIT.Bled, March 24th 2001